Územní studie veřejného prostranství obce Struhařov

Studie veřejných prostorů je spolu s územním plánem základním koncepčním materiálem pro dlouhodobý rozvoj, regeneraci a úpravy veřejného prostoru obce. Stanovuje celkovou kostru veřejných prostorů, jejich svébytný charakter, funkci jednotlivých dílčích částí jako mozaiky spoluvytvářející celkový obraz a funkční strukturu obce. Je zřejmé, že jednotlivé dílčí části budou v průběhu času realizovány postupně tak, jak bude pro obec z hlediska jejích priorit vhodné a potřebné a jak budou také dostupné potřebné investiční prostředky. Studie je tedy hlavně celkovou rámcovou kostrou stanovující celkovou koncepci, charakter a zásady řešení jednotlivých dílčích částí veřejného prostoru. Konkrétní řešení zpřesňující naznačené a stanovené zásady by se měly zabývat dalším podrobnějším zpracováním těchto zásad v konkrétních časových a věcných podmínkách.

Tato územní studie zpracovává 16 dílčích veřejných prostranství.

Na zpracování této územní studie je poskytována finanční podpora z EU (z IROP).