Březinova ulice

Rozsah prací:

  • Firma T4Building pracuje na rekonstrukci ulice Březinova.
  • Nový povrch dostane část komunikace před objektem oddělení technické správy města a opravy se dočká rozbitý chodník od ul. Máchova. Také dojde k opravě veřejného osvětlení. 

Zahájení prací: červen 2023
Plánované dokončení: srpen 2023