Janovský rybník

Rozsah prací:

  • Bylo obnoveno potrubí spodní výpusti, požeráku, vývaru, odpadní potrubí k revizní šachtě a opraven bezpečnostní přeliv. Nově byla vybudována lávka pro chodce a také jsme doplnili nové lavičky a odpadkové koše. 
  • Výše investiční akce je odhadována na necelé tři miliony korun. K odbahnění rybníku došlo již v roce 2014. 
  • Před zahájením prací došlo k výlovu chráněných škeblí rybničních, které byly přesunuty do jiných rybníků.

Zahájení prací: březen 2022
Dokončení: srpen 2022