Rekonstrukce Černokostelecká

Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo smlouvu se společností EUROVIA CZ na realizaci rekonstrukce Černokostelecké ulice. EUROVIA CZ zvítězila v soutěži s nejvýhodnější nabídkou 267,87 milionů Kč bez DPH a s nejkratší dobou dokončení díla 320 dnů na obě etapy. Investorem stavby je ŘSD ČR společně s městem Říčany, které se na investici bude podílet přibližně z 30%.

Přípravné práce (příprava území, projednání a označení objízdných tras, instalace dopravního značení) odstartují na začátku července. Dne 24. 6. 2024 začaly práce na úpravě ulice Zelená, která bude rozšířena a dostane asfaltový povrch, aby mohla sloužit jako přístupová komunikace pro rezidenty této lokality. Samotná uzavírka ulice Černokostelecká bude s největší pravděpodobností zahájena na začátku srpna. V první fázi se práce rozjedou od ulice Smiřických až po ulici Boženy Němcové. Rekonstrukce této části ul. Černokostelecké by měla být dokončena do konce listopadu 2024.

  • Objízdná trasa pro osobní automobily povede po ulicích Olivova – Jasmínová – 5. Května – Rýdlova – Smiřických.
  • Objízdná trasa pro autobusy PID povede po ulicích Boženy Němcové – Domažlická a po ulicích Bezručova – Boženy Němcové. Tyto ulice budou po dobu stavby zjednosměrněny, a to pro autobusovou i osobní dopravu.
  • Bude proveden pasport komunikací, po kterých povedou objízdné trasy. Po dokončení této rozsáhlé investiční akce budou komunikace opraveny ve spolupráci s investorem ŘSD.
  • Tranzitní nákladní doprava bude svedena na dálnici D11. Dopravní obslužnost místních logistických center bude řešena po krajských komunikacích.
  • Na dodržování dopravního značení bude dohlížet Městská policie Říčany a Policie ČR.
  • Od července začne platit prázdninový řád MHD (nebudou jezdit školní linky). Aktuální jízdní řády najdete ZDE: https://www.ricany.cz/mesto/mestska-doprava/mestske-autobusy-a-skolni-linky/
  • Dojde k přesunutí úsekového měření rychlosti vozidel z ulice Černokostelecká na ulici 5. května, kudy povede objízdná trasa.
  • Pro podnikatele na Černokostelecké jsme připravili výhodný balíček inzerce. Informace zjistíte na zc.ynacir@ryruk.ecrezni, 323 618 169

Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem.

Na posuzovaném úseku komunikace se vyskytuje dle provedené diagnostiky množství poruch zejména ve formě vysprávek, místních poklesů, příčných i podélných rozvětvených trhlin a kaveren, příčných deformací a hrbolů a potvrzena byla i přítomnost vody v podloží vozovky. Proto dojde k celkové výměně povrchu i podloží vozovky. Rekonstrukce systému odvodnění je pak nezbytná pro zamezení průsaků, to znamená i pro zlepšení únosnosti podloží vozovky.

Mimo jiné bude v rámci akce vybudován jeden nový a opraveno všech 11 přechodů pro chodce, ke kterým bude instalováno nové osvětlení. Proměnou projde také veřejný prostor, tedy okrasná a doprovodná zeleň i parkovací místa.

Práce plánujme rozvrhnout do dvou navazujících etap, které si vyžádají omezení dopravy. První etapa je plánována v úseku Strašínská–Smrková. Návazná objízdná trasa povede přes ulice Smiřických, 5. Května a Olivova. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku–Strašínská s objízdnou trasou přes ulice Říčanská, Politických vězňů a Smiřických.

Veřejné projednání rekonstrukce Černokostelecká

V pondělí 29. ledna se v KC Labuť uskutečnilo veřejné projednání této investiční akce za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla, autorů projektu a zástupců města. Děkujeme všem, kteří přišli a sdělili své dotazy, připomínky a podněty. Ze setkání jsme pro vás připravili video – otázky a odpovědi jsou tematicky rozděleny (playlist najdete ve videu vpravo nahoře, rozklikněte a vyberete si téma, které vás nejvíce zajímá). Autor videa: Matyáš Levíček

Parkovací místa nezaniknou, zeleň nahradí pouze nevzhledné betonové zábrany a vodorovné dopravní značení.
Zeleň pohlcuje prach, hluk a tvoří příjemnější klima. Projekt počítá i s komfortnějším rozšířením chodníků u přechodů.