Zahrada u Husovy knihovny

Cíle projektu:

Revitalizace Kouzelné zahrady u Husovy knihovny na Masarykově náměstí byla dokončena. Cílem projektu bylo otevřít tuto zapomenutou část zahrady veřejnosti. Svažitý terén zahrady musel být srovnán a také bylo nutné vybudovat novou opěrnou zeď u břehu Mlýnského rybníka. Zde také vzniklo schodiště vedoucí na lávku k dřevěnému pontonovému molu a sedací schody. Chodník z žulových kostek protíná celou šíři zahrady, nevede přímo dolů. Tímto řešením jsme minimalizovali sklon chodníku v prudkém terénu.

V zahradě vyrostly odpočinkové terasy. Nejkrásnější posezení najdete v dolní části, kde si můžete vychutnat výhled na hladinu rybníka. Dřevěné podium je vybaveno moderními bílými židlemi a lavicemi, nechybí ani knihobudka. Projekt se elegantně vypořádal i s dešťovou vodou, která je svedena do štěrkových vsakovacích prohlubní. Děti budou mít radost z vodního prvku – voda je z pumpy vedena kamenným korytem s nerezovými koly a dalšími zábavnými prvky. Doufáme, že se dobře ujmou i ovocné stromy – jabloň a třešeň.

Zahájení stavby: 5/2022
Ukončení:11/2022