Rozdělení finančních prostředků v programu Sociální služby 2023

Dne 10. 5. 2023 schválilo Zastupitelstvo města Říčany pod číslem usnesení 23-04-009 program Sociální služby 2023 na poskytnutí dotací z rozpočtu města Říčany na rok 2023, alokace byla stanovena ve výši 1 000 000,- Kč.

Celkem bylo zaevidováno 12 žádostí na registrované sociální služby od osmi subjektů.

Rozdělení dotací projednávalo zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. 10. 2023, kde schválilo rozdělení finančních prostředků na jednotlivé žádosti podané v programu Sociální služby 2023 v celkové výši 369 000,- Kč.

ŽadatelPoskytovaná službaVýše schválené dotace
(v Kč)
TŘI, z.s.Odlehčovací služby § 4425 000 Kč
TŘI, z.s.Pečovatelská služba § 4015 000 Kč
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.Podpora samostatného bydlení § 437 000 Kč
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.Sociální rehabilitace § 7027 000 Kč
Magdaléna, o.p.s.Terénní programy § 6910 000 Kč
Cesta integrace, o.p.s.Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež § 62100 000 Kč
Portus Praha, z.ú.Chráněné bydlení § 5120 000 Kč
Komunitní centrum Říčany, o.p.s.Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65100 000 Kč
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.Domovy pro osoby se zdravotním postižením § 4820 000 Kč
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.Krizová pomoc § 608 000 Kč
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.Sociální rehabilitace § 7020 000 Kč
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP § 6617 000 Kč