Prázdninový program 2020

Pracovnice OSPOD připravily na prázdniny program pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

21.7.2020 pěší turistika – Mikešova cesta, akce se zúčastnilo 11 dětí ve věku od 10 do 15 let

23.7.2020 pěší turistika – Baštírna, akce se zúčastnilo 15 dětí ve věku od 8 do 14 let

18.8.2020 pěší turistika – Konopiště zahrada, akce se zúčastnilo 12 děti ve věku od 9 do 15 let

Spolková