Prázdninový program 2021

Pracovnice OSPOD pro letní prázdniny připravily a uskutečnily program pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

15.7.2021 – výlet na Konopiště – akce se zúčastnilo 17 dětí ve věku 7 – 12 let

22.7.2021 – Mikešova cesta – akce se zúčastnilo 10 dětí ve věku 12 – 15 let

12.8.2021 – výlet na Baštírnu – akce se zúčastnilo 17 dětí ve věku 9 – 14 let

17.8.2021 – cyklostezka – akce se zúčastnilo 12 dětí ve věku 8 – 16 let

Spolková