Stezka přes Mlýnský rybník

Na Mlýnském rybníku vyroste nové molo vedoucí od Kouzelné zahrady u Husovy knihovny až k ulici Podhrázská. Stezka široká 2,5 metru s několika odpočívadly povede podél břehu a bude ústit nedaleko dětského hřiště.

Cílem je vytvořit další krásné místo, kde je možné relaxovat, odpočívat, pozorovat život pod hladinou… Molo však bude plnit i praktickou funkci – propojí a zkrátí cestu z Masarykova náměstí do lokality ulic Podhrázská, Kolovratská, ale i Březinova a dalších. Z mola bude možné přímé napojení na cyklostezku a díky tomu se pohodlně dostanete do „Pohodového údolí“ u Říčanského potoka nebo na druhou stranu k hradu.

Molo také otevře cestu do lokality, kde nyní sídlí areál krajské správy a údržby silnic. Naším cílem je tento hlučný a prašný provoz přestěhovat na vhodnější místo a vybudovat zde park. Vedení města se podařilo se Středočeským krajem uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a společném postupu při směně pozemků.

V rámci příprav na stavbu mola byl vypuštěn Mlýnský rybník. Z technologických důvodů je nyní nutné nechat dno důkladně vyschnout. Postup byl koordinován s místní organizací Českého rybářského svazu. Stavba by měla začít na konci léta 2024.