Programová dotace – SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2024

PROGRAM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2024

 • účelem je poskytnout příspěvek na celoroční činnost a provoz subjektů poskytujících zdravotně sociální služby a na podporu subjektů poskytujících služby doplňující a návazné, s celoročním provozem, registrovaných a podporovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařazených v Síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje k 1. 1. 2024, jejichž působnost je vymezena územím města Říčany (tj. žadatelé služby prokazatelně poskytují ve prospěch občanů s trvalým bydlištěm v Říčanech).
 • celková alokace 600 000,- Kč pro rok 2024
 • žadatel podává na každý registrovaný druh služby 1 žádost na 1 kalendářní rok
 • v součtu registrovaných služeb lze žádat v případě právnických osob max. 100 000,- Kč a fyzických osob max. 20 000,- Kč
 • oprávněný žadatel:
  • právnická osoba poskytující registrované a podporované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se sídlem na území města Říčany nebo prokazatelně poskytující zdravotně sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Říčany  
  • fyzická osoba starší 18 let poskytující registrované a podporované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s trvalým pobytem na území města Říčany nebo prokazatelně poskytující zdravotně sociální služby občanům s trvalým pobytem ve městě Říčany
 • lhůta pro podání žádosti: 1. 7. 2024 – 31. 8. 2024
 • lhůta pro rozhodnutí o žádosti: říjen 2024
 • finanční vypořádání dotace: do 31. 3. 2025 žadatel doloží soupis účetních dokladů hrazených z dotace, a to včetně kopií relevantních účetních dokladů ve výši obdržené dotace.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI na dotačním portálu www.ricany.grantys.cz v sekci „VÝZVY“ odkaz pod názvem SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2024

Povinné přílohy žádosti:

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI NEANONYMNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI ANONYMNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Vzor „FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE“

Vzor „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany – program Sociální služby 2024“