Říčanští si přejí další investice do zastřešení zastávek a stavbu chodníku v Dukelské ulici

Je rozhodnuto! V participativním rozpočtu Překvapte Říčany občané rozhodli, do čeho má radnice investovat pět milionů. V šestém ročníku vyhrály v projektech do dvou milionů náměty občanů na zastřešení autobusových zastávek a stavbu chodníku v ulici Dukelská. Do půl milionu má podle místních radnice investovat do renovace severního vstupu do Rondelu na nádraží, a také do revitalizace okolí u zříceniny hradu včetně instalace vyhlídkové terasy. V šestém ročníku se utkalo 8 velkých projektů a 14 malých. Hlasovali občané s trvalým pobytem starší 15 let. Celkem se zapojila bezmála tisícovka (968) Říčaňáků, kteří mohli hlasovat on-line nebo v infocentru na Masarykově náměstí a v Rondelu.

Absolutním vítězem je námět na Zastřešení autobusových zastávek s počtem 515 hlasů. Další námět v kategorii do 2 mil., který by měla radnice realizovat, je stavba chodníku v ulici Dukelská v úseku od ulic Bezručova po Černokosteleckou s 430 hlasy. V kategorii malé projekty získal nejvyšší podporu celkem 401 hlasů záměr na renovaci severního vstupu do Rondelu na říčanském nádraží. 348 hlasujících podpořilo obnovení vyhlídkové terasy a úprava okolí říčanské zříceniny hradu. Poměrně těsně tak porazil námět na zakoupení lodního kontejneru a zřízení ReUse pointu na sběrném dvoře (324 hlasů), který skončil celkově třetí. Na třetí příčce ve velkých projektech se ziskem 275 hlasů se umístil záměr zřízení vnitřní herny pro děti i rodiče. Nejvíce rozporuplnými projekty byly elektronická zvonkohra na Staré radnici (-189), psí park (-177) a zaslání finanční podpory Ukrajině na konto Člověk v tísni (-155). Čtvrtina hlasující se více přiklonila k finanční pomoci ukrajinským ženám a dětem přímo na Říčansku.

„Jsem velmi rád, že v Říčanech máme tak aktivní veřejnost. Svědčí o tom nejen vysoký počet hlasujících, ale i nadstandardní množství návrhů od občanů,“ hodnotí šestý ročník participativního rozpočtu starosta David Michalička.

Každý hlasující měl ve velké kategorii k dispozici tři kladné a jeden záporný hlas. V malých projektech hlasující mohli podpořit pět projektů a udělit dva hlasy záporné. Převážně hlasovali lidé v produktivním věku, a to elektronicky, vysokoškolsky vzdělaní tvořili 67 % hlasujících, ve vyrovnaném poměru ženy i muži.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do rozhodování o financích města. Speciální díky patří navrhovatelům, kteří své náměty představují na veřejných setkáních i pracovníkům úřadu, jež prověřují jejich realizovatelnost.

Kateřina Lauerová, koordinátorka

 

Výsledky hlasování Překvapte Říčany VI

Velké projekty (0,5 až 2 miliony Kč)

Počty hlasů celkem                kladné    záporné

 

1.

Zastřešení autobusových zastávek                                                         54 %      (515)      522        -7

2.

Chodník v ulici Dukelská (Bezručova – Černokostelecká)                       45 %      (430)      439        -9

3.

Vnitřní herna – místo pro setkávání dětí a jejich rodičů                          29 %      (275)      309        -34

4.

Revitalizace návsi Strašín                                                                      24 %      (231)      258        -27

5.

Pomoc ukrajinským ženám a dětem na Říčansku                                  22 %      (215)      245        -30

6.

Hřbitov                                                                                                    11 %      (105)      163        -58

7.-8.

Darování části rozpočtu Překvapte Říčany VI na pomoc Ukrajině        0 %        (2)           157        -155

7.-8.

Elektroauta a elektrokola na zkoušku                                                    0 %        (2)           139        -137

Malé projekty (do 500 tisíc Kč)

1.

Renovace severního vstupu do Rondelu                                               41 %      (401)      421        -20

2.

Obnovení terasy Na Hradě „Úprava okolí hradu v Říčanech – II. “       36 %      (348)      368        -20

3.

ReUse point aneb dejte věcem druhou šanci                                         33 %      (324)      381        -57

4.

Očištění města od graffiti                                                                        33 %      (317)      345        -28

5.

Úprava pěší cesty k Olivovně                                                                 33 %      (315)      331        -16

6.

Oprava pěšiny z ulice Roklanská k ZŠ U Lesa                                      31 %      (297)      315        -18

7.

Udělejme něco s těmi schody!                                                               27 %      (264)      301        -37

8.

Posezení U dubů                                                                                   19 %      (186)      223        -37

9.

Workoutové hřiště na cyklostezce – posilujeme také vztahy                 14 %      (139)      174        -35

10.

Projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice Do Lehovic“                 14 %      (134)      164        -30

11.

Venkovní fitness v centru města                                                           13 %      (124)      196        -72

12.

Stínění rušivého veřejného osvětlení                                                    11 %      (110)      197        -87

13.

Elektronická zvonkohra a nasvícení na věž Staré radnice                   1 %        (7)           196        -189

14.

Psí park                                                                                                -5 %       (-51)       126        -177