Říčany chtějí navýšit kapacitu Mateřské školy U Slunečních hodin o 50 míst a upravit její zahradu

Město Říčany dlouhodobě trápí nedostatek míst v předškolních zařízeních, proto hledá různé alternativy, jak problematickou situaci vyřešit. Jednou z nich je projekt zateplení, výměny oken a nástavby Mateřské školy U Slunečních hodin. Počet míst by se rozrostl o další padesátku. Projekt nyní čeká na částečnou podporu z evropských fondů. Ty by měly zaplatit také rekonstrukci školní zahrady.

Projekt rekonstrukce školy není levnou záležitostí. Město odhaduje, že soutěží se náklady sníží na hodnotu kolem 16 milionů korun, přičemž dotace na zateplení by pokryla zhruba třetinu celkových nákladů. Jestliže ji získá, plánuje stavební práce stihnout ještě do konce srpna letošního roku, aby byly prostory připraveny pro malé předškoláky již v září.

„Realizace celé nástavby a rekonstrukce musí proběhnout v době školních prázdnin, kdy se školka po dobu stavby uzavře. Avšak pouze do září, kdy samozřejmě musí děti nastoupit k předškolnímu vzdělávání,“ upřesňuje místostarostka Říčan Hana Špačková /Klidné město/.

Budova mateřské školy, která pochází ze 70. let 20. století, se rozšíří o nástavbu jednoho pavilonu, kde vzniknou dvě třídy po 25 dětech. Zároveň získá tepelnou izolaci a proběhne zde výměna oken, rekonstrukce rozvodů i sociálního zařízení.

„Požádali jsme o finance z Operačního programu Životní prostředí. Výzva měla jako podmínku realizaci v roce 2013, takže nyní se už připravuje veřejná zakázka na stavební firmu. Uvidíme, jak ale žádost dopadne,“ říká starosta města Vladimír Kořen /Klidné město/.

Školní zahrada s novými herními prvky a rostlinami

Současně se počítá i s úpravou školní zahrady, na které radnice opět požaduje finance z dotačního programu. Jde o originální projekt, který koresponduje se zaměřením vzdělávacího programu školky směrem k environmentální výchově.

„Chtěli bychom opravit školní zahradu velmi zajímavým a netradičním způsobem formou přírodních plácků. Pokud vše vyjde, vznikne zde prostor nápaditých a vtipných herních prvků s využitím přírodních materiálů. Zahrada se doplní a osadí dalšími rostlinami, vybudují se zde kouty pro hru inspirované přírodními jevy a dalšími zajímavostmi,“ popisuje Hana Špačková.

Místostarostka pevně doufá, že dotace město získá a projekt rekonstrukce budovy i zahrady školy se brzy zrealizuje. „Pokud toto řešení nevyjde, i když věříme, že ano, budeme připravovat jinou variantu navýšení kapacity v mateřských školách. Zatím o žádné nebudu spekulovat, neboť nejsou dostatečně projednány v orgánech města. Pokud na náhradní řešení dojde řada, budeme občany informovat,“ upřesňuje.

Pokud by projekt vyšel, zvýšila by se kapacita míst v mateřských školách za poslední rok téměř o sto dětí. Vedení města ale samozřejmě ví, že se tímto problém s nedostatkem kapacit v říčanských školkách zcela nevyřeší.

„Chápu, že nedostatečná kapacita předškolních zařízení přináší rodinám velké komplikace. Bohužel ve veřejných školkách nemůžeme uspokojit každého žadatele,“ přiznává místostarostka, nicméně dodává, „Školky však nejsou jediným problémem. Musíme řešit havarijní situace na kanalizační stoce A, zoufalé povrchy silnic, blížící se nedostatek míst v základních školách a další. Proto se nelze zabývat jen jednou oblastí a navíc peněz je omezené množství.“

Adéla Michalová,
mediální komise