Stavební práce v MŠ U Slunečních hodin postupují, otevírá se školní kuchyně

V Mateřské škole U Slunečních hodin, kde od léta probíhá zásadní rekonstrukce vnitřní i vnější části budovy, pokračují během podzimu další stavební práce. Koncem září se do zrekonstruovaných prostor vrátila většina předškoláků. A v listopadu došlo ke zprovoznění i zdejší školní kuchyně.

Již před více než měsícem se mohly do opravených učeben pavilonů A a B vrátit zpět děti, které byly na začátku školního roku dočasně přemístěny do prostor školní družiny školy U Říčanského lesa. A zprovoznění se dočkala také nová školní kuchyně, která od 1. listopadu opět zajišťuje stravu všem dětem v mateřské škole.

Stavební práce, které zahrnují například realizaci venkovní fasády včetně zateplení, nové zateplení střech nebo výměnu oken, však nadále pokračují. Během zimních měsíců se očekává také oprava spojená s nástavbou pavilonu C, díky které školka získá 49 nových míst pro děti, tedy dvě nové třídy.

Po počátečních problémech s projektem se stavební činnost rozeběhla ve svižném tempu, ale časový harmonogram mohou nepříznivě ovlivnit i klimatické podmínky. Nízké teploty totiž zpomalují technologický postup. „Pevně doufáme, že nebude ohrožen termín otevření dvou nových tříd a nástavba přivítá děti nejpozději v březnu roku 2014,“ sděluje místostarostka Hana Špačková /Klidné město/.

„Chtěla bych poděkovat stavební firmě Sládek Group a.s. za bezproblémovou spolupráci, všem pracovníkům odboru správy majetku za skvěle odváděnou práci v rekordně krátkém čase, zaměstnancům MŠ za trpělivost po celé období rekonstrukce. Největší dík patří paní Ing. Arch. Alici Štěpánkové, vedoucí oddělení investic a hlavní koordinátorce celého projektu,“ dodává.

Místo zahrady děti využívají okolní hřiště

„Práce spojené s přístavbou dvou tříd budou nadále pokračovat, ale hlavní je, že provoz zařízení není nijak narušen. Jediným omezením v období rekonstrukce je, že děti nemohou využívat venkovní zahradu,“ říká Hana Špačková s tím, že děti alespoň chodí na procházky a navštěvují okolní městské nebo sokolské hřiště.

Přístup na zahradu však nebude možný delší dobu, na jaře až létě 2014 ji totiž čeká zásadní a nevšední revitalizace. Rekonstrukce zahrady bude stát necelých 5,5 milionů Kč a z 90 % ji uhradí dotace z Operačního programu životní prostředí.

Hřiště je vyprojektováno v souladu s přírodou tak, aby plně vyhovovalo zdravému vývoji a potřebám dětí a splňovalo nároky na bezpečnost. Cílem je využít prostor a vytvořit takové venkovní prostředí, které umožní kvalitní rozvoj dětí po psychické, fyzické i sociální stránce s využitím přírodních prvků a zařízení zprostředkujících přirozenou hru. „Projekt počítá s opravdu neobyčejnou až pohádkovou zahradou, která podněcuje dětskou fantazii a tvořivost,“ říká k projektu místostarostka Říčan.

Adéla Michalová,
mediální komise