Posilovnu v Říčanském lese uhradila dotace

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt – Lesní posilovna na Tehovské cestě, byla starostou Vladimírem Kořenem (Klidné město) podepsána v polovině dubna. Jedná se o poskytnutí 100% krytí finančních prostředků na tuto akci v celkové výši 324 153 Kč.

Krásné počasí opět láká k pobytu v přírodě. K aktivní formě odpočinku vybízí street-workoutová sestava, která vznikla na podzim loňského roku za Olivovnou na Tehovské cestě. Rychle si získala velkou oblibu u místních i návštěvníků Říčan. Skládá se ze dvou částí. Velká na prostoru 30x6m nabízí cvičební street-workoutovou sestavou s dalšími „fitness prvky“ pro mládež a dospělé. Na menší ploše 15×5 metrů si přijdou na své malé i starší děti na opičí dráze.

„V květnu 2016 jsme žádali o prostředky z Programu rozvoje venkova, z dotačního titulu 8.5.2.  – neproduktivní investice v lesích, které administruje Státní zemědělský a intervenční fond. Po sérii hodnotících procedur jsme v březnu letošního roku obdrželi kladné stanovisko o poskytnutí dotace“ komentuje Jana Vavřinová z odboru kanceláře starosty.

O instalaci a dodávku cvičících prvků se postaral zhotovitel Radek Herold. Jeho nabídka byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vybrána jako nejvhodnější. V červenci loňského roku se začalo budovat a v říjnu jsme přebírali kompletní hřiště včetně dopadových ploch.

S jarním počasím ožilo toto místo výletů a zastávek pěších i cyklistů, kteří vyrážejí po nově dokončené lesní cestě. Ta vznikla jako spojnice dvou významných lesní cest Světické a Tehovské. Došlo tak k propojení přímo po vrstevnici bez zbytečného klesání k Olivovně a následného stoupání. Pro správu městských lesů se kompletně rekonstruovaná lesní cesta stala páteřní odvozní cestou pro celou část lesa směrem k Tehovu. Je tak umožněn efektivnější svoz dřeva těžkou technikou, neboť se zkrátí tzv. přibližovací vzdálenost.

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Kateřina Lauerová, Tisková mluvčí MěÚ Říčany
zc.ynacir@avoreual.aniretak
Tel: +420 608 075 536

Mgr. Vladimír Kořen, Starosta města Říčany
zc.ynacir@nerok.rimidalv
Tel: +420 736 531 223