Město ukončí smlouvy s podnikateli na svoz a likvidaci tříděného odpadu

Město ukončí veškeré smlouvy s právnickými či podnikajícími fyzickými osobami na svoz a likvidaci tříděného odpadu. A to z důvodu uzavření nové smlouvy se společností Marius Pedersen a. s. na zajištění služeb odpadového hospodářství, která vstoupí v účinnost 1. 9. 2022. Na základě této smlouvy by město Říčany bylo v rozporu s vyjádřením Generálního finančního ředitelství a nemohlo by uplatňovat nižší sazbu daně (nižší sazbu daně z přidané hodnoty 15 % lze uplatnit jen za předpokladu, když odpad bude produkován výlučně domácnostmi).