Ostatní formuláře

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formulářeElektronický formulářFormát pdf
Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2011 o některých podmínkách pro pořádání veřejnosti přístupných akcí a o jiných opatřeních k zajištění veřejného pořádku602pdf
Žádost o povolení výjimky z ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. / z ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. / z ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb.602 
Plná moc602 
Přihlášení k trvalému pobytu pdf
Protokol o ztrátě, odcizení, zničení cestovního pasu602 
Protokol o ztrátě, odcizení, zničení občanského průkazu602 
Oznámení o konání akce spojené s produkcí živé nebo reprodukované hudby na volném prostranství602pdf 
Žádost o poskytnutí informace z. č. 106602 
Žádost o příspěvek na vybudování nebo opravu infrastruktury602 
Žádost o vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene602 
Ostatní podání602 
Podání stížnosti602