Oсвіти – Vzdělání

 • Міністерство освіти України та українські психологи публікують матеріали для дітей у телеграмі (odkaz/посилання)
 • Міністерство освіти України підготувало все для дистанційної освіти. Розклад, відео та інші матеріали опубліковані на сайті міністерства. (odkaz/посилання)
 • Українські рамкові освітні програми (odkaz/посилання)
 • Українські підручники для початкової школи (odkaz/посилання)
 • Онлайн навчання з українськими вчителями (odkaz/посилання)
 • Ми надаємо українським сім’ям у Чехії можливість знайти дитячий садок, початкову чи середню школу. (odkaz/ посилання)
   
 • Інформація про процедуру прийому в середні та вищі професійні школи на навчальний рік 2022/2023 Прага (odkaz/ посилання)
 • Допомога у виборі середньої школи (odkaz/ посилання)

Список прийнятих учнів​:

1. ZŠ          1. ZŠ družina

2. ZŠ          2. ZŠ družina

3. ZŠ          3. ZŠ družina

дитячий садок Čtyřlístek

У ДИТЯЧИХ САДКАХ, ЗАЩОРЕНИХ МІСТОМ РІЧАНИ

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01/web: www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, 251 01/ web: www.mskuratko.ricany.cz

Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01/ web: www.msuhodin.cz

Mateřská škola Větrník, Bílá 785, Říčany,251 01/ web: www.msvetrnik.ricany.cz

Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01/web: www.zahradkaricany.cz

відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням на територію України військ Російської Федерації (лекс Україна), Законом № 561/2004 Зб. ., про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) та Указ № 14/2005 Зб. про дошкільну освіту зі змінами

БУДЕ  ПРОВЕДЕНО 1 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ З 14:00 ДО 17:00

у будівлі ратуші на вулиці Олівовій 1800/2 у Річанах

(двері скляні біля ресторану Café Gusto, двері зліва в коридорі, третій поверх, місце буде позначено))

Буде доступний перекладач.

КРИТЕРІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

  ДО  ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА РІЧАНИ ПРО 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Віза, вік, місце проживання, щеплення:

Особистість учасників процедури вступу повинна бути підтверджена візою, що до перебування на території Чеської Республіки.

До дитячого садка приймаються діти від трьох до шести років.

Пріоритет надається дітям, яким на 31 серпня 2022 року виповнилося 5 років, які проживають у відповідному шкільному районі міста Річани та його населених пунктах Страшин, Пацов, Яжловице, Куржі та Водерадки. Останній рік перед початком навчання в початковій школі є  дошкільна освіта яка починається  з 1 вересня 2022 року є обов’язковою.

Згодом діти, які проживають у відповідному шкільному районі міста Річани та його населених пунктах Страшин, Пацов, Яжловице, Куржі та Водерадки, приймаються залежно від віку від найстаршого до найменшого до заповнення вільних місць садочка.

Відповідно до розділу 50 Закону № 258/2000 Coll. «Про охорону здоров’я населення» зі змінами, дитина повинна бути вакцинована. Належна вакцинація дитини буде підтверджена чеським лікарем загальної практики для дітей та молоді, а законний представник дитини надасть від чеського лікаря підтвердження того, що дитина вакцинована або що вона має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію, оскільки протипоказанням.

Дитина, для якої з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою, звільняється від цього обов’язку.

Місця, де можна запросити підтвердження вакцинації у чеського лікаря:

•          Лікарня Томайєра – необхідне бронювання

Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 – Krč

Телефон: 261 081 111

Щосереди – 9:00 – 14:00 – після телефонної зустрічі!

(павільйон Г2 на дитячій амбулаторії, вхід з павільйону Г1) 

Лікарня в Мотолі

V Úvalu 84/1, 150 00  Praha 5 – Motol

Телефон: 224 438 586

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ (РЕЄСТРАЦІЯ)

За місцем зарахування будуть присутні директори всіх дитячих садків, заснованих м. Річани, а саме директор дитячого садка:

– Чтиржлістек, пані Шарка Скопова – телефон 323 631 551, zc.ynacir-ketsilrytc@akletider

– Курка, пані Гана Коубкова – телефон 606 553 595, zc.ynacir.oktaruksm@letider

– U Slunečních hodin, пані Ярміла Шебкова – телефон 731 449 152, zc.ynacir.sm@avokbes.alimraj

– Větrník, пані Jiřina Řeháková – телефон 739 666 423, zc.ynacir.kinrtevsm@akletider

– Заградка, пані Клара Дворжакова – телефон 727 943 646, zc.ynacir.akdarhazsm@akletider

Заповнення та подача заявки:

1) Після прибуття на процедуру прийому законному представнику буде присвоєно порядковий (реєстраційний) номер.
2) Законний представник буде чекати на прохання одного з присутніх директорів, і вона допоможе йому заповнити та подати заяву на вступ. Це буде заявка на прийом до всіх п’яти дитячих садків, заснованих містом Річани.
3) Законний представник вручить директору школи візу з метою толерантності, як свою, так і дитячу/дитячу. Крім того, довідка від чеського лікаря про щеплення дитини/дітей. Це не стосується дитини/дітей, для яких з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою.
4) Після отримання всіх поданих заяв на вступ дітей буде розподілено між окремими садочками відповідно до вільної місткості.

Уразі потреби на місці буде доступний перекладач.

Присутність дитини не обов’язкова.

Доступ до документів:

До винесення рішення директором школи законний представник, як сторона у справі, має можливість ознайомитися з матеріалами своєї дитини відповідно до розділу 34 Закону № 500/2004 Зб., Адміністративного процесуального кодексу. , зі змінами. Перегляд можливий 3 червня з 10:00 до 11:00 у директора школи в будівлі ратуші на Олівовій 1800/2 у Річанах.

Результати процедури вступу:

Результати процедури прийому будуть оприлюднені шляхом оприлюднення списку прийнятих дітей за реєстраційними номерами 3 червня 2022 року з 12:00 у загальнодоступному місці в дитячих садках та на сайтах садочків м. Річани. У списку буде зазначено, до якого конкретно дитсадка в Річанах було прийнято дитину. Список прийнятих дітей буде оприлюднений протягом 15 днів. Після оприлюднення списку рішення вважаються повідомленими. Відповідно до частини 2 статті 67 Закону № 500/2004 Зб., Адміністративного процесуального кодексу із змінами, буде складено письмове рішення про допуск чи недопуск дитини, яке буде частиною досьє заявника, що зберігається в дитячому садку. Рішення про допуск законному представнику в письмовій формі не вручається. Рішення про неприйняття буде вручено Службою Česká pošta s. P. у письмовій формі законному представнику або особисто за домовленістю.

Примітка:

Якщо дитини немає у списку з реєстру населення (згідно з яким буде перевірено місце проживання дитини), директор школи попросить законного представника змінити місце проживання в Міністерстві внутрішніх справ до прийняття рішення за заявою та згодом доведіть це довірителю.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи                                           

Директори початкових шкіл м. Річани Mgr. Pavel Bednář, Mgr. Bc. Jan Šindelář, Mgr. Dalibor Dudek a Mgr. Jitka Macháčková оголошують місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023: 

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей, 

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Дата та час запису: 9 – 10 червня з 14:00 до 18:00

Місце запису: 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4

Приблизна кількість учнів, прийнятих до звичайних початкових шкіл: 120 учнів (всього до всіх класів початкових шкіл Річан)

Очікувана кількість прийнятих до школи учнів з обмеженими фізичними можливостями та поєднаними вадами відповідно до § 16 ч. 9 Закону про освіту: RVP ZV 1-го рівня – не більше 2 учнів, 2-го рівня – 0 учнів; RVP ZŠS Частина 1 – 0 учнів, RVP ZŠS Частина 2 – 0 учнів

Критерій прийому: Місце проживання у відповідному шкільному районі міста Річани та його населених пунктах (Страшин, Пацов, Яжловице, Куржі та Водерадки) та муніципалітету Бржезі.

Порядок запису: 

або прохання про перенесення початку обов’язкового відвідування школи (зразок
доступний у чесько-українській версії – для друку на Oсвіти – Vzdělání або можна забрати в Центрі гуманітарної допомоги за адресою вул.На Обчі, 2049, або в районі водозбору початкова школа) Заповнюйте латинкою!

Порядок запису:

 1. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 2. У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.
 3. Законні представники зобов’язані подати такі документи:
  1. заява на вступ до базової освіти (зразок доступний у чесько-українській версії – для друку на Oсвіти – Vzdělání або можна забрати в Центрі гуманітарної допомоги за адресою: вул. На Обчі, 2049, або на базі початкової школи ) Заповнюйте латиною!або прохання про перенесення початку обов’язкового відвідування школи (зразок доступний у чесько-українській версії – для друку на Oсвіти – Vzdělání або можна забрати в Центрі гуманітарної допомоги за адресою вул.На Обчі, 2049, або в районі водозбору початкова школа) Заповнюйте латинкою!
  2. документ дитини, в якому є віза
  3. документ, що дає право представляти дитину.

4. Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.
5. Список початкових шкіл у Річанах:

ředitel / директора: Mgr. Pavel Bednář, telefon: 323 602 794

ředitel / директора: Mgr. Bc. Jan Šindelář, telefon: 323 602 217

ředitel / директора: Mgr. Dalibor Dudek, telefon: 323 666 555

ředitelka / директора: Mgr. Jitka Macháčková, telefon: 323 602 005
тільки для учнів з обмеженими можливостями та комбінованими вадами відповідно до §16, параграф 9 Закону № 561/2004 Coll., зі змінами.

6. Заповнення та подача заявки:

 1. Після прибуття на процедуру прийому законному представнику буде присвоєно порядковий (реєстраційний) номер.
 2. Законний представник почекає на виклик одного з присутніх директорів і перевірить заповнені дані заяви про допуск. Це буде заява на вступ до трьох початкових шкіл, заснованих містом Річани. Заява до 4 ДНЗ подається лише на підставі висновку шкільної консультації.
 3. Законний представник вручить директору школи візу з метою толерантності, як свою, так і дитячу/дитячу.
 4. Після отримання всіх поданих заяв на вступ, діти будуть розподілені між окремими початковими школами, наскільки це можливо. Якщо кількість заявок перевищує місткість шкіл, прийом буде вирішуватися шляхом жеребкування.


7. Результати процедури вступу: Результати процедури прийому будуть оголошені шляхом оприлюднення списку кандидатів за присвоєним реєстраційним номером. Список буде оприлюднено в загальнодоступному місці в школі та у спосіб, що забезпечує віддалений доступ (сайти школи), щонайменше на 15 днів. У списку буде зазначено, до якої конкретно початкової школи в Річанах була прийнята дитина. Оприлюдненням списку рішення про прийняття заяв на вступ до освіти вважаються повідомленими.
Рішення про недопуск до базової освіти вручається відповідно до Кодексу адміністративного судочинства законним представникам неприйнятих абітурієнтів службою Česká pošta s.p., або може бути вручене особисто за домовленістю.

Присутність дітей при зарахуванні не є обов’язковою, за винятком дітей, які навчатимуться
до 1 класу початкової школи.

Примітка:
Якщо дитина відсутня у списку з реєстру населення (згідно з яким буде перевірено місце проживання дитини), директор школи запросить законного представника змінити місце проживання до Міністерства внутрішніх справ до прийняття рішення про заяву і згодом
довести це довірителю.

м. Říčanech дата 17. 5. 2022

Місто Ржічани запрошує батьків та дітей дошкільного віку на інформаційну зустріч щодо зарахування до 1 класу початкової школи.

Дата: 11 травня 2022 року з 13:00 до 13:30

Місце проведення: готель Pratol, Černokostelecká 422, Říčany


АДАПТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

У місті Річани підготували адаптаційні групи, до яких можуть потрапити українські діти від 3 до 15 років.

Адаптаційні групи створюються на основі довготривалої недостатньої наповнюваності шкіл і діятимуть поза шкільною системою.

Як працюватимуть групи адаптації?

Зареєстровані українські діти від 3 до 15 років будуть поділені на групи за віком. Викладання відбуватиметься в різних місцях Річан українською мовою з основами чеської мови. У Річанах у кількох місцях працюватимуть адаптаційні групи, які відкриватимуться поступово. Їхній список буде опубліковано та заповнено на основі зареєстрованих дітей.

Як можна записати дитину в адаптаційну групу?

Заповніть реєстраційну форму та надішліть її електронною поштою до відділу освіти м. Ржичани:

zc.ynacir@avokcemen.artep
zc.ynacir@avokiloms.aneri
На всі запитання відповімо за тел.323 618 218 (221).

Будь ласка, слідкуйте за facebook та веб-сайтом міста Říčany Pomoc UKRAJINĚ/ Допомога громадянам УКРАЇНИ.

Місто Ржічани запрошує батьків та дітей дошкільного віку на інформаційну зустріч щодо зарахування до 1 класу початкової школи.

Дата: 11 травня 2022 року з 13:00 до 13:30

Місце проведення: готель Pratol, Černokostelecká 422, Říčany


АДАПТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

У місті Річани підготували адаптаційні групи, до яких можуть потрапити українські діти від 3 до 15 років.

Адаптаційні групи створюються на основі довготривалої недостатньої наповнюваності шкіл і діятимуть поза шкільною системою.

Як працюватимуть групи адаптації?

Зареєстровані українські діти від 3 до 15 років будуть поділені на групи за віком. Викладання відбуватиметься в різних місцях Річан українською мовою з основами чеської мови. У Річанах у кількох місцях працюватимуть адаптаційні групи, які відкриватимуться поступово. Їхній список буде опубліковано та заповнено на основі зареєстрованих дітей.

Як можна записати дитину в адаптаційну групу?

Заповніть реєстраційну форму та надішліть її електронною поштою до відділу освіти м. Ржичани:

zc.ynacir@avokcemen.artep
zc.ynacir@avokiloms.aneri
На всі запитання відповімо за тел.323 618 218 (221).

Будь ласка, слідкуйте за facebook та веб-сайтом міста Říčany Pomoc UKRAJINĚ/ Допомога громадянам УКРАЇНИ.

________

Seznam přijatých žáků:

1. ZŠ          1. ZŠ družina

2. ZŠ          2. ZŠ družina

3. ZŠ          3. ZŠ družina

дитячий садок Čtyřlístek

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a základního vzdělávání VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ŘÍČANY

Mateřská škola Čtyřlístek, Domažlická 1656, Říčany, 251 01/web: www.ctyrlistek-ricany.cz

Mateřská škola Kuřátko, Rooseveltova 3, Říčany, Kuří, 251 01/ web: www.mskuratko.ricany.cz

Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616, Říčany, 251 01/web: www.msuhodin.cz

Mateřská škola Větrník, Bílá 785, Říčany,251 01/ web: www.msvetrnik.ricany.cz

Mateřská škola Zahrádka, Labská 2577/6, Říčany, 251 01/web: www.zahradkaricany.cz

podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (lex Ukrajina), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v aktuálním znění

SE KONÁ 1. ČERVNA 2022 OD 14:00 DO 17:00 HODIN

v budově městského úřadu v ulici Olivova 1800/2 v Říčanech

(prosklené dveře vedle restaurace Café Gusto, v chodbě dveře vlevo, třetí patro, místo bude označeno)

Tlumočník bude k dispozici.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ Z UKRAJINY

 K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM ŘÍČANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vízum, věk, bydliště, očkování:

Totožnost účastníků přijímacího řízení je třeba doložit vízy za účelem strpění pobytu na území České republiky.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let věku.

Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhly k 31. 8. 2022 věku 5 let, s bydlištěm v příslušném školském obvodu území města Říčany a jeho osadních částí Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2022 povinné.

Následně jsou přijímány děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu území města Říčany a jeho osadních částí Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky, a to dle věku od nejstaršího po nejmladší, a to do naplnění volné kapacity mateřské školy.

Podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, musí být dítě očkováno. Řádné očkování dítěte potvrdí český praktický lékař pro děti a mládež a zákonný zástupce dítěte doloží doklad od českého lékaře o tom, že je dítě očkováno nebo, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Z této povinnosti je vyjmuto dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022 povinné.

Místa, kde je možné zažádat o potvrzení o očkování od českého lékaře:

Vídeňská 800, 140 59  Praha 4 – Krč

Telefon: 261 081 111

Každou středu – 9:00 – 14:00 – po telefonické domluvě!

(pavilon G2 na dětské ambulanci, vchod od pavilonu G1)

V Úvalu 84/1, 150 00  Praha 5 – Motol

Telefon: 224 438 586

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (ZÁPISU)

V místě zápisu budou přítomny ředitelky všech mateřských škol zřizovaných městem Říčany, a to ředitelka mateřské školy:

 1. Při příchodu do místa přijímacího řízení bude zákonnému zástupci přiděleno pořadové (registrační) číslo.
 2. Zákonný zástupce vyčká na vyzvání jedné z přítomných ředitelek a ta mu pomůže s vyplněním a podáním žádosti o přijetí. Tímto bude podána žádost o přijetí do všech pěti mateřských škol zřizovaných městem Říčany.
 3. Zákonný zástupce předloží ředitelce školy víza za účelem strpění, a to jak vízum své, tak i vízum dítěte/dětí. Dále potvrzení od českého lékaře o očkování dítěte/dětí. To se netýká dítěte/dětí, pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.
 4. Po přijetí všech podaných žádostí o přijetí proběhne rozdělení dětí mezi jednotlivé mateřské školy dle volné kapacity.
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.


Vyplnění a podání žádosti:


Na místě bude v případě potřeby k dispozici tlumočník.

Přítomnost dítěte není nutná.

Nahlížení do spisu:

Před vydáním rozhodnutí ředitelkou školy má zákonný zástupce, jakožto účastník řízení, možnost v souladu s § 34, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nahlédnout do spisu svého dítěte. Nahlížení je možné 3. června od 10:00 do 11:00 u ředitelky školy v budově městského úřadu v ulici Olivova 1800/2 v Říčanech.

Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly, a to dne 3. 6. 2022 od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřských školách a webových stránkách mateřských škol v Říčanech. V seznamu bude uvedeno, do jaké konkrétní mateřské školy v Říčanech bylo dítě přijato. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu žadatele, uloženého v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě zákonnému zástupci doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí bude v písemné podobě zákonnému zástupci doručeno službou Česká pošta s. p., nebo po dohodě předáno osobně.

Upozornění:

V případě, že dítě nebude na seznamu z registru obyvatel (dle kterého bude kontrolováno bydliště dítěte), ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil.

V Říčanech dne 13. 5. 2022                                                  

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitelé základních škol v Říčanech Mgr. Pavel Bednář, Mgr. Bc. Jan Šindelář, Mgr. Dalibor Dudek a Mgr. Jitka Macháčková oznamují místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, 

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu 9. – 10. června od 14:00 do 18:00 hodin 

Místo zápisu: 3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4

Předpokládaný počet přijímaných do běžných základních škol: 120 žáků (do všech ročníků běžných říčanských škol celkem)

Předpokládaný počet přijímaných do školy pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami, dle § 16 odst. 9 školského zákona: RVP ZV 1. stupeň – max. 2 žáci, 2. stupeň – 0 žáků; RVP ZŠS 1. díl – 0 žáků, RVP ZŠS 2. díl – 0 žáků

Kritérium přijetí: Bydliště v příslušném školském obvodu území města Říčany a jeho osadních částí (Strašín, Pacov, Jažlovice, Kuří a Voděrádky) a obce Březí.

Organizace zápisu:

 1. Při příchodu do místa přijímacího řízení bude zákonnému zástupci přiděleno pořadové (registrační) číslo.
 2. Zákonný zástupce vyčká na vyzvání jedné z přítomných ředitelek a ta mu pomůže s vyplněním a podáním žádosti o přijetí. Tímto bude podána žádost o přijetí do všech pěti mateřských škol zřizovaných městem Říčany.
 3. Zákonný zástupce předloží ředitelce školy víza za účelem strpění, a to jak vízum své, tak i vízum dítěte/dětí. Dále potvrzení od českého lékaře o očkování dítěte/dětí. To se netýká dítěte/dětí, pro které je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.
 4. Po přijetí všech podaných žádostí o přijetí proběhne rozdělení dětí mezi jednotlivé mateřské školy dle volné kapacity.
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle
  českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského
  zařízení, který bude v době zápisu ve škole k dispozici a odborného lékaře nebo klinického
  psychologa.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
  1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi – k vytištění na Oсвіти – Vzdělání nebo lze vyzvednout v Centru humanitární pomoci v ulici Na Obci 2049, nebo ve spádové základní škole) Vyplnit latinkou!
   nebo žádost o odklad zahájení povinné školní docházky (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi – k vytištění na Oсвіти – Vzdělání nebo lze vyzvednout v Centru humanitární pomoci v ulici Na Obci 2049, nebo ve spádové základní škole) Vyplnit latinkou!
  2. vízový doklad dítěte
  3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
 4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
 5. Seznam základních škol v Říčanech: 
  1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, Masarykovo nám. 71, www.zs-ricany.cz
  ředitel: Mgr. Pavel Bednář, telefon: 323 602 794
  2. základní škola Bezručova Říčany, Bezručova 94, www.2zsricany.cz
  ředitel / директора: Mgr. Bc. Jan Šindelář, telefon: 323 602 217
  3. základní škola u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4, www.zs.ricany.cz
  ředitel / директора: Mgr. Dalibor Dudek, telefon: 323 666 555
  4. základní škola Nerudova Říčany, Nerudova 481, www.zs-nerudova.cz
  ředitelka / директора: Mgr. Jitka Macháčková, telefon: 323 602 005
  – pouze pro žáky se zdravotním postižením a kombinovanými vadami, dle §16 odst.
  9, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
 6. Vyplnění a podání žádosti:
  1. Při příchodu do místa přijímacího řízení bude zákonnému zástupci přiděleno pořadové (registrační) číslo.
  2. Zákonný zástupce vyčká na vyzvání jednoho z přítomných ředitelů a ten zkontroluje vyplněné údaje žádosti o přijetí. Tímto bude podána žádost o přijetí do tří základních škol zřizovaných městem Říčany. Do 4. základní školy bude podána žádost pouze na základě vyjádření školského poradenského zařízení.
  3. Zákonný zástupce předloží ředitelce školy víza za účelem strpění, a to jak vízum své, tak i vízum dítěte/dětí.
  4. Po přijetí všech podaných žádostí o přijetí proběhne rozdělení dětí mezi jednotlivé základní školy dle možností. Bude-li počet žádostí překračovat kapacitu škol, bude o přijetí rozhodovat los.
 7. Výsledky přijímacího řízení: Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole i způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky škol), a to alespoň po dobu 15 dnů. V seznamu bude uvedeno, do jaké konkrétní základní školy v Říčanech bylo dítě přijato. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje, v souladu se správním řádem,
  zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů službou Česká pošta s.p., nebo po dohodě může být předáno osobně.

Přítomnost dětí u zápisu není nutná, s výjimkou dětí, které se budou zapisovat do 1. třídy základní školy.

Upozornění:
V případě, že dítě nebude na seznamu z registru obyvatel (dle kterého bude kontrolováno
bydliště dítěte), ředitel školy vyzve zákonného zástupce, aby před rozhodnutím o žádosti
provedl změnu místa pobytu u Ministerstva vnitra a toto následně řediteli doložil.

Město Říčany zve rodiče předškolních dětí na informační schůzku k zápisům do 1. třídy základní školy.

Termín konání: 11. května 2022, od 13.00 do 13.30 hodin

Místo konání: Hotel Pratol, Černokostelecká 422, Říčany

ADAPTAČNÍ VDĚLÁVACÍ SKUPINY PRO DĚTI Z UKRAJINY

Město Říčany připravilo adaptační skupiny, do kterých se mohou hlásit ukrajinské děti od 3 do 15 let. Adaptační skupiny jsou zřizovány na základě dlouhodobě nedostatečné kapacity škol a budou provozovány mimo školní systém.

Jak budou adaptační skupiny fungovat?

Přihlášené ukrajinské děti od 3 do 15 let budou rozděleny do skupin dle věku. Výuka bude probíhat na různých místech v Říčanech v ukrajinštině se základy českého jazyka. Adaptační skupiny budou provozovány na několika místech v Říčanech, které budou otvírány postupně. Jejich seznam bude zveřejněn a dotvářen na základě přihlášených dětí.

Jak můžete přihlásit dítě do adaptační skupiny?

Vyplníte registrační formulář a e-mailem zašlete na odbor školství v Říčanech:

zc.ynacir@avokcemen.artep

zc.ynacir@avokiloms.aneri

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. 323 618 218 (221).  

Prosíme, sledujte facebook a internetové stránky města Říčany Pomoc UKRAJINĚ/ Допомога громадянам УКРАЇНИ.

Vzdělávací materiály k válce na Ukrajině

https://sametnaskolach.cz/ukrajina/