Mimořádná možnost podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2017!

Město Říčany se tímto omlouvá všem žadatelům z Programu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Říčany na roky 2017 a 2018 – PROVOZ. Administrativní chybou úřednice, která již nepracuje na městském úřadě, došlo k záměně schválených dokumentů dotační výzvy. Nedopatřením byly prezentovány jiné materiály, než jak je schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. 9. 2016. Vzhledem k tomu, že některé organizace mohly být chybou ovlivněny při podání své žádosti, bude znovuotevřena možnost podání žádosti o dotaci, a to do 28. 2. 2017! Organizace, které již žádost podaly, upozorňujeme na změnu uznatelných nákladů. Žádost není nutné podávat znovu. Informace k dotacím poskytne Ing. Lenka Urbanová telefon: 323 618 172 mail: zc.ynacir@avonabru.aknel