Akce: Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice

Informace o pokračování stavby v roce 2019

Akce je spolufinancovaná z dotace z Operačního programu životní prostředí pod r.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742.

Zhotovitel:  Sdružení Říčany (firma ZEPRIS s.r.o., a 1.SčV, a.s), zástupci p. Jelínek za 1.SčV a p. Buriánek za firmu ZEPRIS

Propojení a provedení soukromých částí vodovodních přípojek včetně vodoměrné šachty lze objednávat vyplněným formulářem u 1. SčV email : zc.vccs1@kenilejdnebo zc.vcs1@avoklipss

Technický dozor investora a BOZP: firma NDCON s.r.o. , zástupce Ing. Ladislav Němeček

Výkopové práce budou zahájeny od března 2019:

Pro propojení přiváděcího řadu na Strašín je nutný protlak pod Černokosteleckou od ul. Sovova do ul. Modřínová a který bude zahájen začátkem března 2019.

V ul. Modřínová bude probíhat výstavba vodovodu v březnu 2019.

Od dubna do srpna 2019 bude omezena doprava v lokalitě Nový Pacov (viz situace např. ul. Výhledová, Nad Bahnivkou, Horní, atd.) pro realizaci vodovodních řadů a jejich přípojek.

V dubnu 2019 bude zahájená realizace vodovodních řadů a následně hned veřejných částí přípojek.  Z tohoto důvodu je nutné, abyste měli vše uhrazené (příspěvky dle podepsané smlouvy) a vyřešené napojení s 1SčV (správce sítí). Projekty Vám v lednu zasílala firma VRV včetně našich informací jak postupovat a kontaktovat 1.SčV.

Zpřesnění harmonogramu a postupu výkopových prací v jednotlivých ulicích kvůli vodovodu viz situace bude vyvěšován a zasílán cca 14 dní dopředu např. na web, e-mail a dále budou občané informováni do jejich schránek od zhotovitele, kdy budou před nimi probíhat výkopové práce.

Podmínkou dotace je připojení veřejnosti na vodovod. Připomínáme, že pokud nesplníte svůj závazek a nenapojíte se na veřejnou vodovodní síť tak, jak jste potvrdili, město se vystavuje nebezpečí krácení dotace nebo jinému postihu ze strany dotačního orgánu.

V případě nejasností mne kontaktujte na e-mail: zc.ynacir@avoserub.akinom

Děkujeme všem za respektování dopravního značení a omezení pohybu v tomto prostoru z důvodu realizace výše uvedené stavby.

Omlouváme se všem za omezení dopravní situace v trase realizace Vodovodního řadu na Strašín a vodovodních řadů na Nové Pacově viz situace, které budou sloužit pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodu v celých Říčanech.

Vyřizuje: odbor správy majetku – oddělení investic – Ing. Monika Burešová