Díky dotacím z MAS Říčansko se v Říčanech realizuje šest zajímavých projektů

Říčanům se prostřednictvím výzev MAS Říčansko podařilo získat významné finanční prostředky na několik důležitých projektů, které přispějí ke zlepšení tváře města. Některé se začaly realizovat již letos na jaře, jiné se uskuteční v průběhu příštích měsíců nebo v roce 2014. Dotace byly poskytnuty z Programu rozvoje venkova ČR SZIF.

Bezpečné parkování jízdních kol v Říčanech

K pohodlnějšímu i bezpečnějšímu způsobu parkování kol ve městě přispělo celkem 63 nových cyklostojanů, jejichž instalace proběhla v průběhu dubna a května. Moderní stojany odpovídají trendům i estetickým nárokům současné cyklodopravy, a od „klasických stojanů“ se liší například šířkou přední vidlice a jednodušším způsobem při zamykání.

„Nové obloukové stojany vypadají výrazně lépe než ty tradiční „zasouvací“, ale zejména jsou praktičtější a umožňují jednoduché a bezpečné uzamknutí kola. Neodřete si navíc přední vidlici, neohnete brzdový kotouč ani nevytvoříte osmičku z předního kola, když vám někdo do bicyklu strčí,“ hodnotí jejich pozitiva zastupitel David Michalička /Klidné město/. Získaná dotace pokryla 90% celkových nákladů spojených s nakoupením i instalací cyklostojanů.

Úpravy okolí hradu

Okolí zříceniny hradu v Říčanech získává od jara lákavější podobu, opravné práce budou pokračovat i přes léto. Město chce zachovat památku v bezpečném stavu a zároveň usiluje o návrat společenského a kulturního života do historicky nejvýznamnějšího místa v Říčanech.

„U věže a zdí upravíme prostranství. Po zajištění statiky bývaléstodoly zrenovujeme také její střechu. Na nově zatravněném pozemku přibudou lavičky, informační cedule a vysázíme zde jabloň a bylinkové záhony. Do areálu lidé vstoupí novými hradními vraty,“ vyjmenovává změny Monika Burešová z oddělení investic města. Radnice také opraví schody podél hlavní věže a historickou studnu v ulici Na Hradě. Hradní prostor se dočká osvětlení z Kolovratské ulice. Celkové náklady jsou 1 131 237 Kč a poskytnutá dotace uhradí více než jejich třetinu.

„Projektem jsme se zabývali na našem výboru, stejně tak bychom se rádi bavili nad dalšími možnostmi oživení našeho historického centra,“ říká Adam Fröhlich z Výboru pro územní rozvoj a místostarostka Hana Špačková /Klidné město/ dodává: „Zanedbaných koutů jako byla stodola u hradu, je hodně. Ředitel blízké základní školy teď přemýšlí o geoparku, který by na hradní zahradu navazoval.“

Volnočasový areál Pacov

První etapa výstavby volnočasového areálu v Pacově, která zahrnuje stavbu sociálního zázemí, začala letos v dubnu. Projekt navazuje na stávající fotbalové a nohejbalové hřiště, společenský sál a hřiště pro děti. Nově zde přibude sociální zařízení pro různé sportovní akce, zejména fitness prvky pro seniory a část herních prvků pro děti. Další důležité stavby jako hřiště, klubovna s občerstvením nebo in-line dráha se plánují zrealizovat později.

„Naším hlavním cílem je rozšířit možnosti sportovních a společenských aktivit napříč generacemi. Projekt podporuje obnovu společenského života na venkově, sdružování venku, získání prostoru pro maminky s dětmi, mládež, dospělé i seniory,“ vysvětluje projektant Václav Steinhaizl z výboru pro územní rozvoj a výstavbu v Říčanech. Dotace necelých půl milionu korun tvoří cca polovinu nákladů.

Restaurování sloupu se sochou P. Marie na Masarykově náměstí v Říčanech

Významná dominanta v centru města projde opravou na jaře příštího roku. Projekt restaurování Mariánského sloupu bude ze dvou třetin uhrazen dotací. Celkové výdaje se předpokládají na necelých 400 tisíc korun. „Jde o jednu z nejstarších památek Říčanska, denně kolem ní chodí stovky lidí, ale málokdo se zastaví a podívá se, jak to s říčanskou Pannou Marií vypadá,“ říká starosta Vladimír Kořen /Klidné město/ a dodává: „Památka nutně potřebuje restaurovat. S podporou MAS Říčansko se to podaří.“

Víceúčelové hřiště při ZŠ Říčany

V areálu Základní školy Bezručova vznikne víceúčelové sportovní hřiště 15 x 8 m. Jedná se o malé bezpečné sportoviště pro účely školní tělesné výchovy, sportovní aktivity školní družiny a centra Mraveniště. Využívat ho budou i další sportovní kluby a základní školy z Říčan.

„Hřiště bude osazeno dvěma koši na streetball, sloupky na volejbal, nohejbal, soft tenis a dvěma vestavěnými brankami na kopanou a florbal. Povrch sportovní plochy bude tvořit umělý polyuretan. Prostor kolem hřiště zabezpečí sít, aby míče neohrozily chodce a auta na komunikaci. Zároveň se tím zabrání rozbití oken školy,“ upřesnila ředitelka školy Marie Lejčková. Výstavba začne v březnu příštího roku. Dotace téměř půl milionu korun pokryje 80 % celkových výdajů.

Revitalizace odpočinkového místa na 50. rovnoběžce

Plocha mezi beach volejbalovým kurtem a tenisovými kurty v areálu koupaliště Jureček prochází postupně výraznou revitalizací. Toto místo se navíc pyšní unikátní zajímavostí; vede tudy 50. rovnoběžka.

První etapa oživení, která proběhne v následujících měsících, zahrnuje vykácení náletových porostů, zatravnění, vybudování mlatové cesty, vyznačení průběhu 50. rovnoběžky a umístění informativního obelisku,“ vyjmenovává radní Zdeněk Hraba /Klidné město/, přičemž ho doplňuje Miloslav Šmolík /ODS/: „Úpravou tohoto prostoru dojde k vylepšení vzhledu areálu a důstojnému propojení tenisových kurtů.“ S pomocí evropských peněz zde město plánuje ještě vybudovat lavičky a netradiční herní prvky z přírodních materiálů. „Domnívám se, že touto revitalizací se dotvoří okolí Jurečku tak, že bude působit jednotně a bude splňovat nejpřísnější kritéria moderní klidové zóny,“ shrnuje cíle projektu Jiří Skočdopole z říčanského úřadu.

Adéla Michalová,
mediální komise