Otevření zrekonstruované budovy ZŠ Nerudova

Dne 5. 9. 2011 proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní otevření zrekonstruované budovy Základní školy Nerudova. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Díky rekonstrukci se ze Základní školy Nerudova stal bezbariérový objekt. Mezi další úpravy patřilo zateplení budovy, výměna rozvodů vody a kanalizace a zřízení nové střechy. Z projektu je financováno i vybavení učeben.