Otevření zrekonstruované budovy MŠ Čtyřlístek

Dne 5. 9. 2011 proběhlo za přítomnosti vedení města, zástupců ROP Střední Čechy a partnerů projektu slavnostní otevření zrekonstruované budovy Mateřské školy Čtyřlístek. Projekt byl financován z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Mateřské škole Čtyřlístek zajistila realizace projektu navýšení kapacity školky o 12 dětí. Součástí rekonstrukce byla rovněž nová střecha a zateplení objektu. Mezi vybavení pořízené z prostředků EU patří např. víceúčelové hřiště na školní zahradě a keramická pec.