Dotace

POVINNÁ PUBLICITA PROJEKTU:
 

Výuka českého jazyka – integrace držitelů dočasné ochrany v Říčanech

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 vydalo 23. 3. 2023 vydalo podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 č. 36/2023/ICOBCE.

Uvedená akce je pořádána v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Název programu: Systémem výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Název projektu: Výuka českého jazyka – integrace držitelů dočasné ochrany v Říčanech

Lhůta pro realizaci: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Cílem projektu je integrace držitelů dočasné ochrany do společnosti prostřednictvím výuky českého jazyka.

Adaptační a integrační aktivity na území města Říčany, č. 53/2022/ICOBCEUKR 
spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 vydalo 14. 6. 2022 podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č. 53/2022/ICOBCEUKR městu Říčany, Masarykovo nám. 53/40, Říčany, IČO: 00240702.

Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Název projektu: Adaptační a integrační aktivity na území města Říčany

Lhůta pro realizaci: od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022

Cílem projektu je integrace držitelů dočasné ochrany do společnosti ve městě Říčany.

Náklady na realizaci adaptačních aktivit pro držitele dočasné ochrany na území města Říčany

č. 10/2022/ICOBCEKOLUKR spolufinancovaný Ministerstvem vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7 vydalo 14. 6. 2022 podle § 14 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů Rozhodnutí
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 č. 10/2022/ICOBCEKOLUKR městu Říčany, Masarykovo nám. 53/40, Říčany, IČO: 00240702.

Název programu: Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022

Název programu: Náklady na realizaci adaptačních aktivit pro držitele dočasné ochrany na území města Říčany.