Охорона здоров’я – Zdravotní péče

Охорона здоров‘я в Середньочеський край

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ua

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ru

Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) UA

Основная информация для граждан Украины по вопросу оказания медицинских услуг – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) RU

Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2 (щодня з 8:00 до 19:00). Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Невідкладна та невідкладна медична допомога українським біженцям буде безкоштовною в усіх обласних лікарнях, навіть для осіб, які ще не будуть включені до системи державного медичного страхування.

Це лікарні в Кладно (адреса Vančurova 1548), Коліні (адреса Žižkova 146), Кутній Горі (адреса Vojtěšská 237), Прібрамі (адреса Gen. R. Tesaříka 80), Млада-Болеславі (адреса třída Václava Klemena 147) та Бенешові (адреса Máchova 400).

При цьому були залучені сімейні лікарі, які також надаватимуть безкоштовну допомогу. Інформація доступна за адресою: http://lekariproukrajinu.cz/

Як отримати дані про проведені щеплення: рекомендації МОЗ для біженців і переселенців

____________

Zdravotní péče ve Středočeském kraji

DŮLEŽITÁ INFORMACE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

informace ministerstva zdravotnictví

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2 (denně od 8 do 19 hodin). Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.

Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění.

Jde o nemocnice v Kladně (Vančurova 1548), Kolíně (Žižkova 146), Kutné Hoře (Vojtěšská 237), Příbrami (Gen. R. Tesaříka 80), Mladé Boleslavi (třída Václava Klemena 147) a Benešově (Máchova 400).

Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na http://lekariproukrajinu.cz/

Jak získat elektronický očkovací průkaz od Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny:

  1. Spojte se s lékařem nebo s poliklinikou, kde váš lékař pracuje.
  2. Požádejte o zápis v evidenci očkování.
  3. Dostanete potvrzení o očkování z výpisu karty pacienta – v elektronické nebo papírové formě.
  4. Pokud nebude možnost osvědčení o očkování potvrdit, bude klient muset kurz vakcinace provést od začátku. Řídit  se musí  podle dané legislativy daného státu, ve kterém se daný  klient nachází.