Dukelská ulice

V listopadu 2023 byla zahájena rekonstrukce komunikace Dukelská v úseku od Černokostelecké po ulici Bezručova. V rámci této investiční akce byly vybudovány nové chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení a upravena zeleň. Došlo k napojení nemovitostí na vodovodní řad a k odvodnění komunikace. Rekonstrukce Dukelské vyšla na 6,5 milionu Kč.

Zahájení prací: 11/2023
Předpokládané dokončení: 2/2024