Projekt ŘSD – Rekonstrukce Černokostelecká ulice


Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic již delší dobu stojí před nutností provést rozsáhlou rekonstrukci státní silnice první třídy Černokostelecká. Z důvodu poškozené kanalizace a podmáčeného, nestabilního podloží dochází k postupnému poškozování povrchu komunikace. Vznikají stále nové praskliny, kaverny, nerovnosti a pouze povrchové opravy problém nevyřeší.

Základní informace:

  • První etapa rekonstrukce Černokostelecké ulice (úsek Strašínská–Smrková) by měla být zahájena v tomto roce na začátku léta. Druhá etapa (úsek U Disku–Strašínská) je plánovaná na rok 2025. Projekt počítá s uzavřením celé šíře komunikace. Rozdělení na části a nechat vždy polovinu vozovky průjezdnou by přineslo prodloužení celé stavby a další technické komplikace.
  • Projektanti podle standardních postupů stanovili, že maximální délka realizace obou etap je 716 dnů a minimální 600 dnů. Ale účastníci výběrového řízení mohou nabídnout výrazně kratší čas.

  • Kdy tedy bude stavba zahájena a jak dlouho potrvá rekonstrukce prvního úseku? Vše závisí na průběhu a na výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Respektive – kdy bude VŘ úspěšně dokončeno a jaký časový termín vzejde z vítězné nabídky. Podle sdělení generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je nutné počítat i s možností, že zahájení bude odloženo na příští rok. A to v případě, že by hrozilo, že Černokostelecká zůstane „rozkopaná“ přes zimu.

  • Ředitelství silnic a dálnic vypíše výběrové řízení v průběhu února 2024.

  • V rámci oprav proběhne kompletní výměna povrchu a podloží vozovky. Dále dojde k výměně kanalizace a vodovodu v úsecích, které jsou v havarijním stavu a prosakují. Dojde též k oddělení dešťových a odpadních vod. Současně budou vybudovány nové chodníky v místech, kde ještě neproběhla rekonstrukce. Bude vybudován jeden nový a opraveno všech jedenáct přechodů pro chodce včetně jejich nového nasvětlení. Počet parkovacích míst zůstane zachován.

  • Objízdná trasa pro tranzit zatím není stanovena. V každém případě bude kamionová doprava odkloněna ještě před městem Říčany.

  • Dotazy vám zodpovíme na emailu: zc.dsr@akceletsokonrec.

V pondělí 29. ledna se v KC Labuť uskutečnilo veřejné projednání této investiční akce za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla, autorů projektu a zástupců města. Děkujeme všem, kteří přišli a sdělili své dotazy, připomínky a podněty. Ze setkání jsme pro vás připravili video – otázky a odpovědi jsou tematicky rozděleny (playlist najdete ve videu vpravo nahoře, rozklikněte a vyberete si téma, které vás nejvíce zajímá). Autor videa: Matyáš Levíček

Parkovací místa nezaniknou, zeleň nahradí pouze nevzhledné betonové zábrany a vodorovné dopravní značení.
Zeleň pohlcuje prach, hluk a tvoří příjemnější klima. Projekt počítá i s komfortnějším rozšířením chodníků u přechodů.