Projekt ŘSD – Rekonstrukce Černokostelecká ulice


Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

První etapa rekonstrukce Černokostelecké ulice (úsek Strašínská–Smrková) by měla být zahájena v tomto roce 2024 na začátku léta. Druhá etapa (úsek U Disku–Strašínská) je plánovaná na rok 2025. Kdy bude stavba zahájena a jak dlouho potrvá rekonstrukce? Vše závisí na průběhu a na výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Respektive – kdy bude VŘ úspěšně dokončeno a jaký časový termín vzejde z vítězné nabídky. ŘSD soutěž na zhotovitele již vypsalo, termín otevírání obálek proběhlo 24. 4. 2024. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl zveřejnil informaci o výsledku otevírání obálek s nabídkami na realizaci rekonstrukce Černokostelecké ulice. Celkem přišly tři nabídky. Nejvýhodnější je ve výši 267,87 milionů Kč bez DPH a s nejkratší dobou dokončení díla 320 dnů za obě etapy. Aktuálně probíhá kontrola nabídek a poběží zákonné lhůty. Další vývoj budeme bedlivě sledovat. Platí, že je žádoucí zahájit práce nejpozději na začátku července 2024.

Základní informace:

  • Ředitelství silnic a dálnic již delší dobu stojí před nutností provést rozsáhlou rekonstrukci státní silnice první třídy Černokostelecká. Z důvodu poškozené kanalizace a podmáčeného, nestabilního podloží dochází k postupnému poškozování povrchu komunikace. Vznikají stále nové praskliny, kaverny, nerovnosti a pouze povrchové opravy problém nevyřeší.
  • První etapa rekonstrukce Černokostelecké ulice (úsek Strašínská–Smrková) by měla být zahájena v tomto roce na začátku léta. Druhá etapa (úsek U Disku–Strašínská) je plánovaná na rok 2025. Projekt počítá s uzavřením celé šíře komunikace. Rozdělení na části a nechat vždy polovinu vozovky průjezdnou by přineslo prodloužení celé stavby a další technické komplikace.
  • Projektanti podle standardních postupů stanovili, že maximální délka realizace obou etap je 716 dnů a minimální 600 dnů. Předpokládaná doba výstavby však byla přepočítána a zkrácena na maximálně 500 dnů (celkem na obě etapy). Lze předpokládat, že účastníci výběrového nabídnou ještě kratší čas, neboť toto kritérium bude mít při hodnocení nabídek značnou váhu.

  • V rámci oprav proběhne kompletní výměna povrchu a podloží vozovky. Dále dojde k výměně kanalizace a vodovodu v úsecích, které jsou v havarijním stavu a prosakují. Dojde též k oddělení dešťových a odpadních vod. Současně budou vybudovány nové chodníky v místech, kde ještě neproběhla rekonstrukce. Bude vybudován jeden nový a opraveno všech jedenáct přechodů pro chodce včetně jejich nového nasvětlení. Počet parkovacích míst zůstane zachován.

  • Objízdná trasa pro tranzit zatím není stanovena. V každém případě bude kamionová doprava odkloněna ještě před městem Říčany. Náš odbor dopravy pilně spolupracuje na objízdných trasách, aby byla co nejméně ovlivněna plynulost provozu, ale také kvalita života Říčaňáků u těchto objízdných tras.

  • Dotazy vám zodpovíme na emailu: zc.dsr@akceletsokonrec.

V pondělí 29. ledna se v KC Labuť uskutečnilo veřejné projednání této investiční akce za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla, autorů projektu a zástupců města. Děkujeme všem, kteří přišli a sdělili své dotazy, připomínky a podněty. Ze setkání jsme pro vás připravili video – otázky a odpovědi jsou tematicky rozděleny (playlist najdete ve videu vpravo nahoře, rozklikněte a vyberete si téma, které vás nejvíce zajímá). Autor videa: Matyáš Levíček

Parkovací místa nezaniknou, zeleň nahradí pouze nevzhledné betonové zábrany a vodorovné dopravní značení.
Zeleň pohlcuje prach, hluk a tvoří příjemnější klima. Projekt počítá i s komfortnějším rozšířením chodníků u přechodů.