Stavba

Vyžaduje provedení nástavby územní rozhodnutí?

Ano, nástavby, přístavby stávajících staveb vyžadují územní rozhodnutí o umístění stavby, toto územní rozhodnutí lze však nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou.

V případě, že jde o nástavbu stávajícího rodinného domu o rozměrech do 150 m2, lze při splnění zákonem stanovených podmínek a po vydání rozhodnutí nebo opatření, kterými bude nástavba umístěna tj., územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva, realizovat jeho nástavbu na ohlášení, zůstanou-li i po provedené nástavbě zachovány parametry rodinného domu. Bude-li se jednat o nástavbu rodinného domu většího než 150 m2, lze ji realizovat pouze na základě stavebního povolení.