Stavba

Dokumentaci pro územní řízení musí zpracovat autorizovaná osoba?

Ano, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí musí být zpracována autorizovanou osobou (dle § 158 odst.1 a 2 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).