Stavba

Jakým způsobem se povoluje stavba rodinného domu do 150 m2?

Taková stavba vyžaduje územní souhlas, při splnění podmínek § 96 odst. 1 stavebního zákona. Pokud podmínky splněny nejsou, musí být vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Rodinný dům o rozměru do 150 m2 lze stavebně povolit na ohlášení. Územní souhlas a ohlášení lze spojit tak, že stavební úřad vydá tzv. “společný souhlas”.