Stavba

Kdy se vydává rozhodnutí o změně využití území?

Rozhodnutí o využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a zároveň určuje podmínky jeho využití. Rozhodnutí o využití území vyžadují zejména terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, manipulační a prodejní plochy, hřbitovy, změny druhu pozemku přesahující 300 m2, úpravy pozemků, které mají vliv na vsakování vody.