Stavba

Je třeba k oplocení pozemku územní rozhodnutí?

Stavba oplocení vyžaduje pouze územní souhlas, za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro vydání územního souhlasu.