Stavba

Co potřebuji k povolení bazénu na pozemku u rodinného domu?

Pokud maximální zastavěná plocha bazénu bude do 40 m2 na pozemku u rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území a bude umístěna nejméně 2 m od hranic pozemku, nevyžaduje taková stavba žádné povolení stavebního úřadu. Bazén větších rozměrů než 40 m2 a umístěných blíže než 2m od společných hranic  podle stavebního zákona vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.