Stavba

Existují výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu?

Ano, výjimky z některých ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., 501/2006 Sb. a 398/2009 Sb. jsou v jednotlivých a odůvodněných případech možné.

Výjimky lze udělit pouze z těch ustanovení, které jsou výslovně v tomto právním předpisu uvedeny a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky a stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecně technickými požadavky na výstavbu.