Stavba

Jak se povolují terasy u RD?

Terasy mohou být různého provedení, např. terénní úprava, zpevněná plocha, přístavba, nástavba. Terasa, která je přístavbou nebo nástavbou stávajícího objektu, podléhá územnímu souhlasu event. územnímu řízení. Pokud bude splňovat parametry § 104 odst. 2 písm. a) – tj. rozměr rodinného domu včetně terasy do 150 m2,  bude stačit pouze ohlášení stavby bez předchozího územního souhlasu.
Pokud terasa bude představovat pouze terénní úpravu malého rozsahu, tzn. násyp do výšky 1,5 m se zpevněným povrchem, nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení a nevydává se ani územní rozhodnutí.