Stavba

Co je to koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko?

Stavební zákon zavedl institut vydávání tzv. koordinovaného stanoviska a koordinovaného závazného stanoviska (dále jen „koordinované stanovisko“) jako novou formu služby občanům.

Jedná se o postup, kdy stavebník nemusí sám žádat jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubice (odbor životního prostředí, odbor dopravy, živnostenský odbor atd.) o vydání stanoviska dotčeného orgánu ke svému stavebnímu záměru před tím, než podá na stavební úřad žádost o vydání rozhodnutí. Tento nový institut umožňuje, aby stavebník požádal o vydání koordinovaného stanoviska a správní orgán (v případě Magistrátu města Pardubic je přímo vyčleněn pro tuto činnost stavební úřad) sám jednotlivá stanoviska dotčených orgánů, které vykonávají svoji působnost v rámci Magistrátu, opatří a vydá komplexní koordinované stanovisko. Toto stanovisko ale lze vydat pouze v případě, že jednotlivá stanoviska nebudou ve vzájemném rozporu.

Stanoviska ostatních dotčených orgánů, např. HZS, KHS, drážní úřad, OIBP atd. ale stavební úřad již nezajišťuje.