Stavba

Lze prodloužit dobu platnosti územního rozhodnutí, nebo se musí žádat o nové?

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit. Žádost o prodloužení však musí být podána před uplynutím platnosti územního rozhodnutí. Po dobu řízení se běh lhůty platnosti územního rozhodnutí staví.