Stavba

Jaký je rozdíl mezi rodinným a bytovým domem a jaký je způsob jejich povolování?

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Budova s více jak třemi samostatnými bytovými jednotkami je bytový dům, který navíc musí mít více jak polovinu podlahové plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení.

Rodinný dům lze v nejjednodušším případě povolit pouze na územní souhlas a ohlášení, které lze podle § 96a stavebního zákona spojit tak, že stavební úřad vydá tzv. “společný souhlas”.

Bytový dům podléhá územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, případně lze stavební povolení nahradit certifikátem autorizovaného inspektora, event. veřejnoprávní smlouvou.