Stavba

Kdy pozbude územní rozhodnutí platnosti?

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže před uplynutím lhůty 2 let (nebo je-li v rozhodnutí stanovena lhůta 5 let) nebyla podána žádost o prodloužení platnosti nebo o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí, nebo jestliže bylo stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno. Územní rozhodnutí pozbývá též platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží od žadatele sdělení, že od záměru ustupuje.