Úsekové měření rychlosti

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů

§ 79a Měření rychlosti vozidel

Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.

Zákon č. 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii

§ 3a

Obec nebo obce, které nezřídily obecní policii, mohou uzavřít s jinou obcí v témže vyšším územním samosprávném celku (kraji), která obecní policii zřídila, veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě bude obecní policie této obce vykonávat úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem na území obce nebo obcí, které obecní policii nezřídily a jsou smluvními stranami této smlouvy.

veřejnoprávní smlouvy s obcemi

Nový

26. 2. 2024

Tehov VPS pdf 202.82 kB
dodatek 1 Tehov pdf 91.37 kB
Dodatek č. 2 – Tehov pdf 599.24 kB
Světice VPS pdf 191.88 kB
Mnichovice VPS pdf 199.35 kB
dodatek Struhařov pdf 89.09 kB
Struhařov VPS pdf 201.57 kB
Dodatek č. 2 s PM pdf 305.47 kB
Kamenice radary pdf 365.57 kB
Louňovice VPS pdf 195.03 kB
Mirošovice VPS pdf 196.02 kB
Dodatek Mirošovice pdf 314.78 kB
Strančice pdf 198.84 kB
Všestary pdf 198.23 kB
Dodatek 1 Všestary pdf 80.83 kB
Zobrazit více souborů Zobrazit méně souborů
NÁZEV MÍSTA – OBEC – ULICEOD 1.3.2024POČET SMĚRŮ
Kamenice – Ládví, ul. Benešovská2
Kamenice – Olešovice, ul. Pražská2
Kamenice – Všedobrovice, ul. Ringhofferova2
Louňovice – východ, ul. Kutnohorská2
Louňovice – západ, ul. Kutnohorská2
Mirošovice, ul. Hlavní2
Říčany – ul. Olivova1
Říčany – Pacov, ul. Říčanská2
Říčany – ul. Rooseveltova2
Struhařov – sever, ul. Ondřejovská2
Světice l, ul. K Dálnici2
Tehov lll, ul. Všestarská2
Říčany, ul. Smiřických1
Říčany, ul. Černokostelecká1
Říčany – Hill1, ul. Říčanská – od Pacova
Říčany – Hill2, ul. Říčanská
2
Říčany – Valley1, ul. Říčanská – od D1
Říčany – Valley2, ul. Říčanská
2
Říčany, ul. Široká1
Říčany, ul. Voděradská2
Říčany, ul. Mírová2

Datum poslední aktualizace: 1.3.2024