Překvapte Říčany

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Důvody pro participativní rozpočet:

  1. Umožňuje občanům spoluvytvářet budoucí tvář obce.
  2. Vrací lidem důvěru v politiky a veřejným činitelům umožňuje efektivně spolupracovat s občany.
  3. Je studnice nových nápadů.
  4. Ukazuje, že spolupráce mezi radnicemi a občany může být plodná.
  5. Otevírá celospolečenský dialog o nejpotřebnějších investicích a nejlepším využití veřejných peněz.
  6. Prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a vytváří odpovědné nakládání se společnými statky.