ZMĚŇ TO 2023

Změň To! To je název participativního rozpočtu pro mladé, který v Říčanech startuje v září 2023 informační kampaní. Od října budou mít mladí od 12 do 25 let možnost podávat své náměty na projekty, které by mělo město realizovat. Radnice pro mladé vyčlenila ze svého rozpočtu jeden milion korun. Ten si na základě hlasování rozdělí celkem tři projekty, první vítězný v kategorii velké do 600 000 Kč a dva z kategorii malé do 200 000 Kč. Tento první ročník zaměřený na mladé je unikátní v celorepublikovém měřítku.

Od roku 2016 v Říčanech fungují takzvaná „školní pébéčka“ (PB z angl. participatory budgeting), která si organizují jednotlivé školy. Na projekty dostávají každoročně od města okolo 30 000 Kč. Jak má s penězi škola naložit, navrhují, diskutují o tom a rozhodují o tom žáci. Od stejného roku město organizuje i městský participativní rozpočet pod názvem Překvapte Říčany, na který radnice pravidelně vyčleňuje 5 milionů korun. Za tu dobu město realizovalo již dvě desítky vítězných námětů, ale nezůstalo jen u nich. „Pokud se nám nápad líbí, snažíme se realizovat postupně i další náměty, které získaly podporu veřejnosti,“ doplňuje starosta města David Michalička. „Jsem moc zvědavý na návrhy našich mladých. Máme tu velmi akční Žákovské zastupitelstvo, jehož starosta Matyáš Fořt se aktivně zapojil do organizace řady projektů pro mladé a přijal i tuto výzvu,“ popisuje starosta. 

„Od města jsme dostali volnou ruku, co se týká vizuálu kampaně a způsobu komunikace. Název ZMĚŇ TO, logo, grafické výstupy, videa a další kreativa jsou naše nápady. Chystáme hlavně kontaktní kampaň, kde budeme vysvětlovat, o čem celý projekt je,“ přibližuje záměry student místního gymnázia Matyáš Fořt. 

Stejně jako u městského PB musí navržené projekty splňovat základní podmínky a těmi jsou veřejná prezentace projektu, která proběhne v kině volnočasového centra Na Fialce, realizace na majetku města, finanční limit a veřejná prospěšnost. Hlasy vrstevníků (od 12 do 25 let) pak rozhodnou o tom, jaký námět radnice uskuteční. Hlasování proběhne pouze elektronicky v lednu 2024 na platformě D21. 

A co má celý projekt zapojení mladých přinést? Hlavně vzbudit zájem o veřejné dění. Ukázat, že dění ve městě je i jejich záležitost, kterou mohou aktivně ovlivňovat, pokud se zapojí. Přiblížit jim proces, který provází vznik každého nového záměru, tedy prodiskutování s odborníky i veřejností, zjištění, zda je nápad realizovatelný z pohledu majetkoprávních vztahů, zda je v souladu s územním plánem a finančními možnostmi, a v neposlední řadě přesvědčit veřejnost, že záměr má smysl. 

Za metodické rady a hlasovací platformu děkujeme společnosti D21.
Bližší info na: https://zmento.prekvaptericany.cz/zmen-to-2023  

Kateřina Lauerová, koordinátorka participativního rozpočtu