Pravidla 2. ročníku Překvapte Říčany  

2. ročník participativního rozpočtování

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Říčanech nebo přímo ve vaší ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do druhého ročníku participativního rozpočtování v Říčanech a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně.

Celkový rozpočet pro pébéčko je 5 milionů Kč.

  • velké investiční projekty (4 miliony): cena jednoho projektu mezi 500 tisíc – 2 miliony
  • malé investiční projekty (1 milion): cena jednoho projektu mezi 0 – 500 tisíc

Prostředky budou využity na projekty navržené z řad veřejnosti na majetku města.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Říčanech. Do rozpočtu projektu musí být vedle realizace zahrnuty také všechny související náklady, například za zpracování projektové dokumentace či následnou údržbu (po dobu pěti let). Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice), odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

Informační kampaň (září – říjen 2017)

Podávání návrhů (říjen – listopad 2017)

Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.

Forma podání: online (vyplnit online formulář na www.prekvaptericany.cz, mailem na zc.ynacir@midir), osobně na infocentru (Masarykovo náměstí) případně přímo během jednoho z veřejných setkání.

Povinnost prezentovat návrh na jednom z veřejných setkání se vztahuje i na “online navrhovatele”. Po představení návrhů přítomní budou diskutovat, v případě podobnosti projektů (řešících stejnou lokalitu) bude možné spojit je v jeden. Není možné podat dvě varianty stejného projektu (“mini a maxi”), byť od dvou různých navrhovatelů.

Čtyři veřejná setkání se uskuteční vždy od 18.30 hod.

6. 11. KC Labuť
13. 11. restaurace Oliva
15. 11. restaurace Marvánek
27. 11. restaurace Jureček

Přítomna bude koordinátorka pébéčka a pracovníci radnice. Kromě diskuse o návrzích účastníky čeká také malé občerstvení.

Evaluace návrhů (prosinec – březen 2018)

Návrhy projektů vzešlé z veřejných setkáních budou předány k technické analýze příslušným odborům radnice. Ty zhodnotí jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady. Autoři projektů, které nepostoupí do samotného hlasování, budou informováni o důvodech tohoto rozhodnutí. Autory projektů, jejichž realizovatelnosti budou bránit pouhé detaily, budou kontaktovat pracovníci radnice či koordinátorka pébéčka a poradí, jak návrhy upravit, aby o nich mohla veřejnost hlasovat.

Hlasování (květen 2018)

O návrzích, které prošly evaluací v rámci radnice, budou občané registrovaní v Řídím Říčany moci hlasovat v první polovině května přes aplikaci D21. Hlasování bude umožněno i papírově (místa budou upřesněna). Použít bude možné kladné i záporné hlasy. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webu města po sečtení hlasů. Následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězných projektů, jehož datum bude upřesněno v průběhu projektu.

Realizace návrhů (červen 2018)

Realizovány budou první dva projekty v pořadí z hlasování v každé z kategirií. Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů. Hlasující budou informováni cíleně pomocí e-mailů, pokud o to na konci hlasování požádají. Ostatní občané informace najdou na webu a Facebooku města a v Říčanském kurýru.