Lístek za stěračem vozidla

Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku – předvolání od Městské policie Říčany

Pokud se řidič dopustí dopravního přestupku a u vozidla se nenachází, strážník vypíše Výzvu pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku ( dále jen VOPP ) a tuto umístí na přední, nebo boční sklo vozidla.

Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete výzvu od Městské policie Říčany?

  • Kdy a kam se má řidič dostavit?

Na VOPP se dozvíte, jakého přestupkového jednání jste se dopustili a jste vyzváni k dostavení se do 5 dnů na adresu Městské policie Říčany, která je uvedena na VOPP. Velmi důležitou informací je místo a lhůta, kam a ve které je řidič povinen se dostavit. V Říčanech je to na adrese:

Městská policie Říčany, Komenského náměstí 1619/3, Říčany.

Lhůta je do 5 dnů od spáchání přestupku. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit, můžete si  na uvedených telefonních kontaktech domluvit náhradní termín:

  • Co potřebuje řidič s sebou na služebnu městské policie?

K projednání VOPP řidič s sebou potřebuje: občanský a řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla  popřípadě další doklady k objasnění přestupku a díl VOPP, který strážník zanechal umístěný na vozidle. Pokud je lístek – díl VOPP poškozený, nebo jste ho ztratili, nic se neděje, na služebně lze dohledat druhý díl VOPP, který strážník odevzdává k zaevidování, na jehož základě se událost dořeší.

  • Jak může být přestupek vyřešen?

Přestupek může být vyřešen na místě domluvou, v příkazním řízení uložením pokuty do výše 2000,- Kč, nebo oznámením o přestupku příslušnému orgánu, do jehož působnosti projednání patří, pokud k tomu je dán důvod – například s přestupkem nesouhlasíte.

  • Co když se řidič nedostaví?

Řidiči, kteří se nedostaví na VOPP v termínu projednání ( potrestání ) neujdou. Nedořešený přestupek je oznámen k dalšímu řízení příslušnému orgánu, do jehož působnosti projednání patří ( Městský úřad Říčany – Odbor právní – přestupkové oddělení ).

  • Můžu přestupek vyřešit po telefonu?

Přestupek lze vyřešit jen osobně, jiná možnost není přípustná. Po telefonu se můžete omluvit, popřípadě si dohodnout jiný termín kdy se dostavíte na služebnu k projednání přestupku.

  • Můžu přestupek vyřešit za jinou osobu?

NE, přestupek lze projednat jen s osobou, která se přestupku dopustila.