Říčanská náplavka

Že na náplavku musíte jet až do Prahy? Kdepak, malou náplavku mají od roku 2024 i Říčany. Najdete ji v úseku od Sportovní haly až k ulici Široká, kde nová pěší stezka s lavičkami lemuje odkryté koryto Říčanského potoka. Místo zakrytého potoka s nevzhlednými betonovými panely doslova rozkvetl přírodní prostor, který láká ke sportování i odpočinku. Proměna je to vskutku enormní! Kromě nové cesty pro pěší a cyklisty s upravenou zelení získalo nový kabát také parkoviště se vzrostlými stromy, které v létě poskytnou stín.

V zákoutích s novými lavičkami si můžete odpočinout, nebo si na nových informačních cedulích můžete přečíst zajímavé informace o historii nejrůznějších sportů v Říčanech. Dostat se můžete až k vodě po schodech zabudovanými ve svahu koryta. Projekt revitalizace vznikal ve spolupráci s Povodím Vltavy v roce 2023 a o výstavbu se postarala firma Metrostav DIZ s.r.o. za celkovou cenu necelých 23 milionů korun a technický dozor investora zajistila společnost AFRY CZ s.r.o. 

A jak se lokalita Olšany měnila v průběhu času?

Říčanský potok lemovaly v minulosti promáčené louky. Potok se často vyléval na jaře z břehů a zaplavoval okolí. Časté povodně způsobily to, že se město rozhodlo v druhé polovině 70. let 20 století narovnat a svést potok do nevzhledného betonového koryta a zakrýt ho panely.

Fotbalové hřiště

Přilehlé fotbalové hřiště oficiálně vzniklo v roce 1922, ale už 10 let předtím zde měli fotbalisté povoleno kopat. Obec nechala louku pod jatkami upravit na tržiště, kde se prodával dobytek. Na konci 2. světové války sloužila plocha táboru pro německé zajatce. Hřiště bylo také cvičištěm Sokolů a účastníků spartakiád. A pamětníci vzpomínají, jak zde obvykle sídlil cirkus.

Sportovní hala

K nedalekému ragbyovému a fotbalovému hřišti přibyla sportovní hala, kde se dalo provozovat několik dalších sportů pod zakrytou střechou. K jejímu slavnostnímu otevření došlo v únoru 1974. Postupem času však hala přestala splňovat komfortní zázemí a město nechalo postavit v roce 2015 halu novou.

Zimní stadion

Sportovní centrum doplňoval i zimní stadion vedle sportovní haly, respektive nezastřešené kluziště, které bylo otevřeno v listopadu 1982. Kromě hokejového klubu ledovou plochu vyžívala k bruslení veřejnost i školáci. V roce 2006 provoz kvůli nevyhovujícímu stavu skončil, několik let stadion chátral, až byl o 9 let později včetně okolních budov zbourán. Na konci roku 2016 na jeho místě vznikla nová aréna.