Videa – žijeme Říčany

Zahájení výstavby nové základní školy 2023

Město Říčany v listopadu 2023 zahájilo výstavbu nové budovy 1. ZŠ na Komenského náměstí, která bude stát 701 milionů korun včetně DPH (plánovaná kapacita je 540 žáků). Stavba by měla být hotová do listopadu 2025. Podle projektu v nové budově školy vznikne osmnáct kmenových tříd, odborné učebny, jídelna a moderní kuchyně. V dalším propojeném objektu vyroste tělocvična, včetně venkovního sportoviště. Vyřešena je i dopravní infrastruktura v blízkosti školy a park pro veřejnost. Budovu v pasivním energetickém standardu budou vytápět tepelná čerpadla. Na zelených střechách školy a tělocvičny instalujeme fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. 

Otevření skateparku 2023

Skatepark je součástí realizované první etapy Industriálního parku pro náctileté, který zvítězil v hlasování občanů v participativním rozpočtu Překvapte Říčany. Najdete jej na konci stezky pro pěší od Rondelu (pod Tescem). Velké poděkování patří společnosti BILLA, která na realizaci skateparku přispěla 1,5 milionem korun.
Video: Tomáš Lénárd

Rozloučení se starým kinem 2023

Autor videa: Tomáš Lénárd

Otevření MARVÁNKU 2022

Projekt revitalizace Marvánku byl zahájen v lednu 2022 a dokončen v červnu téhož roku. Opravili jsme vyšlapané chodníčky. Díky mlatovému povrchu si zachovaly přírodní charakter a zároveň budou bezpečné pro malé děti i seniory. V některých částech chodníky lemují mohutné dřevěné klády, které slouží nejen ke zpevnění, ale i k posezení. Doplnili jsme lavičky a koše. Vyrostl zcela nový vstupní portál, velké dřevěné molo (60 m²) a dvě menší pontonová mola. Parkoviště bylo kompletně zrekonstruováno a vznikla nová parkovací místa. Přístupová komunikace Řípská dostala asfaltový povrch a také došlo k prodloužení kanalizačního řadu pro napojení další objektů včetně restaurace. Opravili jsme parkoviště a část Řípské ulice. 
Video: Tomáš Lénárd

Otevření podchodu pod tratí 2022

Město Říčany obnovilo podchod pod vytíženou železniční tratí Praha – Benešov. Historicky se ve stejných místech nacházel kamenný podjezd. V rámci modernizace IV. železničního koridoru v roce 2007 byl v těchto místech zabudován betonový tubus, který však nebyl nikdy zprůchodněn. V ulici Barákova byly zamčené dveře a na druhé straně končil zdi. „Příprava tohoto projektu trvala mnoho let. Velmi komplikované vlastnické vztahy a blízkost dráhy způsobily několikaleté povolování projektu,“ říká David Michalička, starosta Řičan (Klidne město). „Jsem velmi rád, že se nám podařilo sehnat výraznou finanční podporu ze Státniho fondu dopravní infrastruktury.
Autor videa: Tomáš Lénárd

Cyklostezka Do Prahy na kole 2020

Na konci dubna 2020 skončí práce na nové cyklostezce v Říčanech. Projekt s názvem Do Prahy na kole tak po několika letech usilovné práce úspěšně končí. Celá cyklostezka Do Prahy na kole měří téměř čtrnáct kilometrů. Začíná na kraji hl. m Prahy, v městské části Praha Kolovraty, vede přes centrum Říčan, Světice, okrajově prochází přes území Strančic a pokračuje přes Všestary až do města Mnichovice. Zde končí u sportovních areálů nedaleko centra města. Na území Říčan je to dohromady 5,7 km souvislé cyklistické trasy.
Část trasy – zejména v přírodě mimo zástavbu – je postavena jako úplně nová cesta. To je třeba případ úseku od Mlýnského rybníka podél toku Říčanského potoka až k čistírně odpadních vod. Další části vedou po původních cestách, které však byly rozšířeny a dostaly nový povrch – např. ulice U Studánky, nebo od zimního stadionu k Marvánku. Potom je i několik úseků, kde nebylo možné cyklistickou dopravu oddělit, a tak trasa vede po stávajících ulicích. Jedná se však pouze o krátké části.

S financováním projektu pomohly dotace:
Registrační číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006836 a CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006835
Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Program: Integrovaný regionální operační program; Integrované teritoriální investice
Fyzické zahájení: listopad 2018 pro část 1, 2
Konec realizace: duben/květen 2020 (předání dokončené stavby)
Celkové výdaje za říčanskou část: 74 990 454,73 Kč
Celkem dotace za říčanskou část cyklostezky: 48 712 535,26 Kč

Otevření charitativního obchodu Koloběh

Autor videa Tomáš Lénárd

Minigolf na Marvánku

Autor videa Tomáš Lénárd

Historické fresky ve Staré radnici 1. díl

Historické fresky ve Staré radnici 2. díl