Strážníci okrskáři

Počet okrsků MP: 7
Počet strážníků okrskářů: 7

Strážník okrskář Městské policie Říčany (dále jen okrskář) vykonává službu ve svěřeném okrsku. Jednotlivé okrsky jsou vymezeny ohraničeným územím – viz. mapa.

V mapě města Říčany a okolí naleznete celkem 7 okrsků:

1. Říčany u Prahy, 2. Říčany – Radošovice, 3. Pacov u Říčan, 4. Strašín u Říčan, 5. Voděrádky, 6. Jažlovice, 7. Kuří u Říčan.

Princip a popis pracovní činnosti strážníka okrskáře ve městě Říčany

Princip okrskáře spočívá ve větší osobní zodpovědnosti ke svěřenému okrsku a užšímu kontaktu s občany v daném okrsku. Okrskář má větší přehled o dění v místě a měl by být prvním, kdo bude řešit jednotlivé případy – události v rámci zajištění bezpečnosti veřejného pořádku a jeho prevence, včetně bezpečnosti v dopravě. V případě nepřítomnosti okrskáře, zajišťuje výkon služby standardní hlídka MP, která následně předává okrskáři nezbytné informace z výkonu služby v daném okrsku.

Okrskář vykonává službu i běžné hlídkové služby MP na celém katastrálním území města Říčany.

Okrskář plní úkoly a povinnosti v souladu se zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., a každý má právo se na něho obrátit s žádostí o pomoc. Plnění úkolů v okrsku se provádí zejména pěší hlídkou, nebo formou cyklohlídky a autohlídky.

Prioritou činnosti okrskáře, je mimo jiné kontrola: neoprávněných záborů veřejného prostranství, odstavených autovraků, volného pobíhání zvířat, znečišťování veřejného prostranství, neoprávněného zakládání skládek, dodržování občanského soužití, rušení nočního klidu, prevence kriminality. Dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města Říčany a spolupráce s osadními výbory jednotlivých okrsků.