Stavba

Mohu reagovat, když mě soused seznámí s tím, že chce provést stavbu na ohlášení?

Reagovat můžete buď tím, že projevíte např. svým podpisem souhlas se záměrem na situačním výkresu. Pokud se záměrem nesouhlasíte, takový projev vůle nemusíte učinit. Stavební úřad potom nebude moci považovat ohlášení záměru za úplné a bude muset rozhodnout o tom, že záměr bude projednán v stavebním řízení. V případě prováděného stavebního řízení, budete mít postavení účastníka řízení a budete moci uplatnit námitky.