Stavba

Jaká je doba platnosti stavebního povolení a lze ji případně prodloužit?

Doba platnosti stavebního povolení je 2 roky od nabytí právní moci stavebního povolení. Pokud v této době není započato s prováděním stavby, stavební povolení pozbývá platnost. Prodloužit tuto lhůtu lze a to na základě odůvodněné žádosti stavebníka. Žádost o prodloužení lhůty musí však být podána před jejím uplynutím. Stavební povolení také pozbývá platnosti na základě oznámení stavebníka, že upouští od realizace svého záměru.