Stavba

Harmonogram kontrolních prohlídek rozestavěné stavby určuje kdo?

Dle § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona je stavebník povinen stanovit sám plán kontrolních prohlídek. Stavební úřad potom podle potřeby ve stavebním povolení stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby.